Aktualizacja: 20.05.2018 13:56
Slawkow, Polska
niewielkie zachmurzenie
18.9°C, niewielkie zachmurzenie
Odczuwalna 18.9
1024 hPa
46%
13.4 km/h
0mm
14:00
20.05
ico
19 °C
17:00
20.05
ico
19 °C
20:00
20.05
ico
16 °C
23:00
20.05
ico
12 °C
02:00
21.05
ico
11 °C
05:00
21.05
ico
9 °C
08:00
21.05
ico
13 °C
11:00
21.05
ico
16 °C
14:00
21.05
ico
18 °C
17:00
21.05
ico
17 °C
20:00
21.05
ico
15 °C
23:00
21.05
ico
12 °C

Youtube

Menu

Burmistrz Miasta

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Rafał Adamczyk - burmistrz kadencji 2014 - 2018.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza Miasta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami miasta i kierowanie Urzędem Miasta,
 2. reprezentowanie miasta i jego urzędu na zewnątrz,
 3. przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał,
 4. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 5. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji organu wykonawczego,
 7. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, współdziała-nie z organami tej administracji,
 8. udzielanie pracownikom urzędu odpowiednich upoważnień i pełnomocnictw,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jedno-stek organizacyjnych miasta (nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej),
 10. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom urzędu,
 11. wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 12. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu,
 13. ogłaszanie budżetu miasta,
 14. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 15. wykonywanie zadań obronnych, a w szczególności:
  •  tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych,
  • – koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych miasta wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-litej Polskiej oraz aktów wykonawczych,
 16. organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,
 17. przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w odpowiednim terminie,
 18. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu.

 

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa