Aktualizacja: 23.05.2018 23:06
Slawkow, Polska
pogodnie
17°C, pogodnie
Odczuwalna 17.0
1020 hPa
49%
5.5 km/h
15mm

Youtube

Menu

Ogłoszenie o przetargu na najem Austerii

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Burmistrz Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem Austerii.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

 

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego na cele gastronomiczne, w budynku w Sławkowie, położonego przy Rynek 2 na działce Nr 3329/1 i 3330/3 będącej własnością Gminy Sławków zapisanej w KW nr KA1D/00013494/8 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 21 lutego 2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1 (sala posiedzeń na parterze), odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego na cele gastronomiczne, znajdującego się w budynku przy Rynek 2 w Sławkowie.

Umowa najmu nieruchomości zostanie zawarta na okres 5 lat z dodatkowym zapisem o braku możliwości jego podnajmu. Lokal przeznaczony na cele gastronomiczne, położony w zabytkowym budynku o pow. 381m2, na które składają się trzy pomieszczenia restauracyjne o pow. 313m2 i zaplecze o pow. 68m2.

Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, teletechniczną oraz gazową.

Budynek w strefie „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, Nr rejestru zabytków A/1591/95 (pozycja w Rejestrze Zabytków Nieruchomych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Z15).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1.MUz1 – Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta.

Czynsz najmu nie obejmuje kosztów:

  • ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzania ścieków,
  • opłat za usługi telekomunikacyjne, wywozu śmieci i odbioru tłuszczów oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • podatków, które zobowiązany jest pokrywać najemca;
  • napraw bieżących, konserwacji obiektu i zainstalowanych w nich urządzeń oraz utrzymania czystości, na terenie całej nieruchomości i wokół budynku.

Ze względu na to, że obiekt znajduje się w strefie „A” – pełnej ochronie historycznej struktury przestrzennej, wszystkie naprawy bieżące i konserwacje winny być uprzednio zgłoszone do Zarządcy budynku, który sprawuje piecze nad obiektem.

Koszt adaptacji pod zamierzoną działalność obciąża najemcę.

Dopuszcza się dokonanie oględzin nieruchomości, w terminie dwóch dni przed terminem wpłaty wadium, po ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych, pod nr. tel. 32 260-99-69.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu – 8 210,55 zł netto.

Wysokość wadium: 850,00zł.

Termin wniesienia wadium - najpóźniej do dnia 19 lutego 2018 r.

Wysokość czynszu najmu uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz za lokal oddany w najem płatny będzie miesięcznie z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Aktualizacja wysokości czynszu najmu odbywać się będzie raz w roku, począwszy od roku 2018, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez GUS w okresach rocznych.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, na rachunek Gminy Sławków: Deutsche Bank PBC S.A. O/Sławków Nr 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, a tytuł transakcji winien wskazywać na nieruchomość, która ma być przedmiotem przetargu, w terminie podanym w ogłoszeniu.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu najmu. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Łosińska 1, tel. (32) 260 99 69.

Załącznikiem – projekt umowy na najem - KLIKNIJ

Sławków, 6 lutego 2018r.

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa