zamglenie 6.93 °C, zamglenie

Youtube

Menu

Ogłoszenie o przetargu na najem Austerii

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Burmistrz Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem Austerii.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

 

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego na cele gastronomiczne, w budynku w Sławkowie, położonego przy Rynek 2 na działce Nr 3329/1 i 3330/3 będącej własnością Gminy Sławków zapisanej w KW nr KA1D/00013494/8 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 21 lutego 2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1 (sala posiedzeń na parterze), odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego na cele gastronomiczne, znajdującego się w budynku przy Rynek 2 w Sławkowie.

Umowa najmu nieruchomości zostanie zawarta na okres 5 lat z dodatkowym zapisem o braku możliwości jego podnajmu. Lokal przeznaczony na cele gastronomiczne, położony w zabytkowym budynku o pow. 381m2, na które składają się trzy pomieszczenia restauracyjne o pow. 313m2 i zaplecze o pow. 68m2.

Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, teletechniczną oraz gazową.

Budynek w strefie „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, Nr rejestru zabytków A/1591/95 (pozycja w Rejestrze Zabytków Nieruchomych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Z15).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1.MUz1 – Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta.

Czynsz najmu nie obejmuje kosztów:

  • ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzania ścieków,
  • opłat za usługi telekomunikacyjne, wywozu śmieci i odbioru tłuszczów oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • podatków, które zobowiązany jest pokrywać najemca;
  • napraw bieżących, konserwacji obiektu i zainstalowanych w nich urządzeń oraz utrzymania czystości, na terenie całej nieruchomości i wokół budynku.

Ze względu na to, że obiekt znajduje się w strefie „A” – pełnej ochronie historycznej struktury przestrzennej, wszystkie naprawy bieżące i konserwacje winny być uprzednio zgłoszone do Zarządcy budynku, który sprawuje piecze nad obiektem.

Koszt adaptacji pod zamierzoną działalność obciąża najemcę.

Dopuszcza się dokonanie oględzin nieruchomości, w terminie dwóch dni przed terminem wpłaty wadium, po ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych, pod nr. tel. 32 260-99-69.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu – 8 210,55 zł netto.

Wysokość wadium: 850,00zł.

Termin wniesienia wadium - najpóźniej do dnia 19 lutego 2018 r.

Wysokość czynszu najmu uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz za lokal oddany w najem płatny będzie miesięcznie z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Aktualizacja wysokości czynszu najmu odbywać się będzie raz w roku, począwszy od roku 2018, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanych przez GUS w okresach rocznych.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, na rachunek Gminy Sławków: Deutsche Bank PBC S.A. O/Sławków Nr 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, a tytuł transakcji winien wskazywać na nieruchomość, która ma być przedmiotem przetargu, w terminie podanym w ogłoszeniu.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu najmu. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Łosińska 1, tel. (32) 260 99 69.

Załącznikiem – projekt umowy na najem - KLIKNIJ

Sławków, 6 lutego 2018r.

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.