rozproszone chmury 16.21 °C, rozproszone chmury

Youtube

Menu

Ogłoszenie o przetargu

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Burmistrz Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na cele handlowo–usługowe, zlokalizowanego przy Rynku 31.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Pełna treść ogłoszenia:

Burmistrz Miasta Sławkowa
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony, na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego na cele handlowo – usługowe, znajdującego się na parterze budynku przy Rynek 31 w Sławkowie, na działce Nr 3204/2 będącej własnością Gminy Sławków zapisanej w KW Nr KA1D/00019003/2 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1 (sala posiedzeń na parterze), odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na cele handlowo-usługowe, znajdującego się na parterze budynku przy Rynek 31 w Sławkowie.

Umowa najmu nieruchomości zostanie zawarta na okres 5 lat z dodatkowym zapisem o braku możliwości jego podnajmu. Lokal przeznaczony na cele handlowo – usługowe, znajduje się na parterze budynku w Sławkowie przy Rynek 31, składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 61 m2. Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną i wod-kan. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: Muz-4 – Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta.  Strefa „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej.

Czynsz najmu nie obejmuje kosztów:

- ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków, opłat za usługi telekomunikacyjne, wywozu odpadów komunalnych (śmieci) oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatków, które zobowiązany jest pokrywać najemca;

- napraw bieżących, konserwacji obiektu i zainstalowanych w nich urządzeń oraz utrzymania czystości, na terenie całej nieruchomości i wokół budynku.

Opłaty za dostępne w lokalu media Najemca będzie rozliczał na podstawie zawartych we własnym zakresie umów z dostawcami tych mediów.

Ze względu na to, że obiekt w którym znajduje się lokal znajduje się z zabytkowym obszarze Starego Miasta, wszystkie naprawy bieżące i konserwacje winny być uprzednio zgłoszone do Zarządcy budynku, który sprawuje pieczę nad obiektem.

Koszt adaptacji lokalu pod zamierzoną działalność obciąża najemcę.

Dopuszcza się dokonanie oględzin lokalu, przed terminem wpłaty wadium, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych, pod nr tel. 32 260-99-69.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi  1 284,05 zł netto.

Wysokość wadium: 200,00 zł.

Termin wniesienia wadium – najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.

Wysokość czynszu najmu uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Czynsz za lokal oddany w najem płatny będzie miesięcznie z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

Cena wywoławcza minimalnego miesięcznego czynszu najmu zgodna z Zarządzeniem Nr RZ-71/2020 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia minimalnego czynszu dla lokalu użytkowego, położonego w budynku przy Rynek 31 w Sławkowie, który ma być oddany w najem.

Aktualizacja wysokości czynszu najmu odbywać się będzie raz w roku, począwszy od roku 2021, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez GUS w okresach rocznych.

W przetargu mogą brać udział osoby, które dokonają wpłaty wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Sławków: Santander Bank Polska S.A. Polska O/Sławków Nr 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, a tytuł transakcji winien wskazywać na nieruchomość, która ma być przedmiotem przetargu, w terminie podanym w ogłoszeniu.  

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu najmu. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków, tel. (32) 260 99 69.

Załącznik – projekt umowy na najem.

Sławków, dnia 16 czerwca 2020 r.

Załączniki:

- projekt umowy najmu - KLIKNIJ.

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.