Strona główna  
    Kontakt  
    BIP  
    GCI  
    Mapa  
Strona główna / Aktualności
2016-08-27     Cezarego, Małgorzaty, Moniki    


Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014r.

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.


Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
1)   ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3)   zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r.  dla gospodarstwa domowego:
1)   prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc,
2)   składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc,
3)   składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

UWAGA!  Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!


Informacja o miejscu i terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będzie ogłoszona odrębnym komunikatem.
 

 

Utworzony:2014-01-03 11:48:04
Autor:Burmistrz Miasta Sławkowa

Kreator IAP - (C)opyright by MOTONET