rozproszone chmury

4.74 °C, rozproszone chmury

Dział Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury

Dział Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury

ZabytkiZabytki
{[img_desc]}
Rynek 9,
41-260 Sławków

Dział Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie zwany popularnie muzeum istnieje od 1 maja 1987 w zabytkowym budynku Rynek 9, który przed laty należał do sławkowskiego kupca Jana Kuca. Budynek wybudowany został w 1870 r., kilkakrotnie przebudowywany i remontowany, dzięki czemu jego mury tworzą niepowtarzalny, artystyczny klimat. Piwnice "muzeum" same w sobie stanowią osobliwą atrakcję. W zabytkowych pomieszczeniach muzealnych oraz w piwnicach na 6 wystawach stałych prezentowane są następujące zbiory, które w większości są darowizną mieszkańców Sławkowa:

"Sławkowskie górnictwo, rzemiosło i handel": narzędzia górnicze, lampy górnicze z XIII i pocz. XX w., próbki rud ołowiu i srebra, rzeźby świętych z II poł. XVII w., wagi kupieckie, skrzynie i dokumenty cechowe z XIX i pocz. XX w., plany przebudowy Ratusza z 1905r., plan miasta z 1823r., dokumentacja fotograficzna zabudowy Sławkowa.

"W lamusie Zygmunta Glogera": wystawa etnograficzna eksponująca przedmioty codziennego użytku z XVIII w., XIX w. i pocz. XX w., narzędzia rolnicze, skrzynie wianowe, stroje ludowe ziemi olkuskiej, naczynia gliniane, stare zegary, żelazka.

"Początki Sławkowa w świetle wykopalisk archeologicznych": wystawa prezentuje dorobek badań archeologicznych prowadzonych w latach 1983 - 1998 przez Wojewódzkiego Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych w Katowicach - mgr Jacka Pierzaka, które to badania doprowadziły do odkrycia jednego z najstarszych i największych w Polsce południowej ruin zamku obronnego biskupów krakowskich, datowanego na lata 80-te XIII w.

"Fragment historii Żydów Sławkowa": księgi hebrajskie z XIX w., dokumenty dotyczące Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Sławkowie, dokumentacja fotograficzna cmentarza dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Sławkowa i Strzemieszyc założonego w 1907r.

"Pamiątki z I i II wojny światowej": mundury wojskowe z I i II wojny światowej, manierki wojskowe, hełmy rosyjskie i niemieckie, pasiak obozowy z Oświęcimia, mydła, dokumentacja fotograficzna poległych sławkowian, sztandary wojskowe i kombatanckie.

"Republika Sławkowska": Akt proklamacji Republiki Sławkowskiej - rękopis z 12.11.1905 r., zdjęcia członków Komitetu i fotografie sygnatariuszy Uchwały Zgromadzenia Gminnego, zdjęcia Sławkowa z okresu proklamacji Republiki, kopia oskarżenia w języku rosyjskim przeciwko członkom Komitetu, wypisy z gazet
z 1905 r. oraz alfabetyczny wykaz obywateli Sławkowa - sygnatariuszy uchwały.

Dział Kultury Dawnej posiada w kamiennych piwnicach także galerię, w której okresowo prezentowana jest twórczość artystów profesjonalnych i amatorów z regionu, spoza niego i z zagranicy.

Dział Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie
Rynek 9, 41-260 Sławków
tel. 48 32 293 13 96

Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek: 8:00 - 14:00
środa, piątek:10:00 - 18:00
w ostatnią sobotę i niedzielę miesiąca 11:00 - 16:00

Lokalizacja GPS:
50.297694,
19.38825399999996

Adres: 41-260 Sławków, Rynek 9, 30-363 Kraków