Słów kilka o historii...

{[description]}

Słów kilka o historii...

Sławków jest jednym z niewielu miast w Polsce, które może pochwalić się ponad siedemsetletnią historią otrzymania praw miejskich. Najprawdopodobniej uzyskał je już j w 1286 r.  Trudno oczywiście w kilku słowach przybliżyć nawet ogromne bogactwo lokalnej historii, której tchnienie odczuwa się tu niemal na każdym kroku. Stąd też krótki jedynie zarys najważniejszych faktów z dziejów miasta.

W dokumencie, wystawionym 30 listopada 1286 roku w Krakowie, a dotyczącym ugody biskupa Pawła z Przemankowa z księciem Leszkiem Czarnym czytamy: "kasztelania sławkowska wraz z miastem i wszystkimi wsiami i mieszkańcami używać ma tych samych swobód, które za czasów Bolesława Wstydliwego posiadała". Jest to pierwszy dokument, w którym Sławków określany jest jako miasto i ta właśnie data została przyjęta jako rok nadania praw miejskich.

Historia osady sławkowskiej sięga jednak okresu dużo wcześniejszego, o czym świadczą różnorakie podania, zapisy historyczne i sławkowskie zabytki. Jak głosi legenda, założycielem miasta był rycerz o imieniu Sławko i to od niego też powstała nazwa osady.

Sławków leżał przy szlaku handlowym z Wrocławia do Krakowa, dzięki czemu mógł się systematycznie rozwijać. Jednak to nie jedyne związki z tymi znanymi i potężnymi, zarówno przed wiekami jak i teraz miastami. W XIII w., po tym, jak sławkowscy rzemieślnicy walnie przyczynili się do odbudowy Krakowa, zniszczonego po najazdach tatarskich w latach 1241 i 1259 narodziło się powiedzenie: "o sławkowskim chlebie Kraków budowano". Ponadto fakt istnienia w Krakowie i we Wrocławiu (od samego początku obu miast) ulic o nazwie „Sławkowska” świadczy niewątpliwie o tym, że Sławków był bardzo ważnym miastem na ówczesnej mapie gospodarczej Polski. Miasto przez wieki znane było także z wydobywania kruszców cynku i ołowiu, które przetapiane były na miejscu.
Mówiąc o Sławkowie nie wolno zapomnieć o wielu znanych mieszkańcach, którzy rozsławiali miasto swoją postawą i działalnością. Nie sposób nie wspomnieć o Janie Baranowskim, który najbardziej znany jest jako pierwszy tłumacz na język polski dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium". Ukazało się ono w druku w 1854 roku pt. "O obrotach ciał niebieskich" równocześnie z tekstem łacińskim większości dzieł Kopernika.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie

Inny obywatel Sławkowa, Pius Rogala Kiciński od 1783 r. kierował gabinetem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1786 r. został mianowany szefem gabinetu i otrzymał Order Świętego Stanisława. Należał do najaktywniejszych posłów Sejmu Czteroletniego, był jednym z bardziej zasłużonych w opracowaniu i ustanowieniu Konstytucji Trzeciego Maja. Przyczynił się do zniesienia liberum veto.

Sławków przez wszystkie wieki swojego istnienia przechodził zarówno przez lata świetności, jak i okresy uśpienia, a w jego historii nie brak epizodów niezwykłych, jak choćby opowieść o tym, jak w 1697 r. w sławkowskiej karczmie król Polski August II Mocny wyginał podkowy. Były także wydarzenia bohaterskie, jak proklamowanie w 1905 roku Republiki Sławkowskiej, która była odważnym aktem sprzeciwu wobec zaborcy carskiego.

Obecnie Sławków to niewielkie, blisko siedmiotysięczne miasto w województwie śląskim, leżące przy drodze krajowej 94 z Katowic do Krakowa. Wszystkich odwiedzających urzeka niepowtarzalną atmosferą, wiekową historią i kulturą oraz piękną, unikalną przyrodą.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop