Koło Gospodyń

Koło Gospodyń

Organizacje państwowe i społeczneOrganizacje państwowe i społeczne
{[img_desc]}
ul. Rynek 9
41-260 Sławków

Koło Gospodyń w Sławkowie powstało w grudniu 1967 roku i początkowo miało charakter koła gospodyń wiejskich.

Warto przypomnieć, że organizacje tego typu zaczęły powstawać na ziemiach polskich w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku, zaraz po założeniu kółek rolniczych. Celem tych kobiecych organizacji było podnoszenie poziomu życia mieszkańców wsi, organizacja imprez artystycznych, konkursów, zabaw, a przede wszystkim promowanie polskiej tradycji i regionalnej kultury.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkowie na początku swojego istnienia liczyło 29 członkiń. Powstało tak, jak większość organizacji tego typu, przy Kółku Rolniczym. Przy nim też działało do 1 stycznia 2006 r., kiedy to kółko zostało rozwiązane, a Koło Gospodyń zostało włączone w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury.

W ostatnich latach zmieniła się gospodarka oraz struktura zatrudnienia Sławkowa, który stracił charakter rolniczy, a tym samym Koło Gospodyń Wiejskich straciło przymiotnik „Wiejskie”. Organizacja nie straciła jednak swojego charakteru, który wyróżniania ją spośród innych działających kół gospodyń w okolicach.

Przez te wszystkie lata w sławkowskim Kole Gospodyń Wiejskich działało bardzo wiele kobiet zasłużonych dla krzewienia kultury i tradycji miasta. Należy tu wspomnieć Marię Prowancką, Irenę Fordymacką, Annę Danecką, Alicję Malinowską, Alfredę Pietkę i Irenę Lasek, obecną prezes koła.

Panie od samego początku chętnie korzystały z różnego rodzaju kursów: pieczenia, gotowania, haftowania, szydełkowania, robótek na drutach, przetwórstwa owocowo-warzywnego. Pielęgnują starą polską tradycję i wywierają duży wpływ na społeczne i kulturalne życie miasta.

Do dzisiaj członkinie sławkowskiego koła zachowały i stosują bardzo stare i zarazem oryginalne techniki robótek ręcznych, dzięki czemu ich prace znajdują uznanie na różnego rodzaju konkursach i prezentowane są na wystawach. Wykonywane są wszelakie serwetki, serwety, bieżniki, bądź to szydełkiem, bądź też frywolitkami albo łódeczkami. Są też kulinarne przepisy na wypieki i dania, którymi gospodynie chętnie dzielą się z mieszkańcami Sławkowa.

Koło Gospodyń w Sławkowie od lat organizuje spektakle ludowe, zabawy, dożynki, spotkania opłatkowe. Pierwsze dożynki w Sławkowie przy dużym udziale Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowano w 1984 roku. Również Dożynki Powiatowe - Sławków 2008 odbyły się dzięki pomocy i dużemu zaangażowaniu Koła Gospodyń. Panie zawsze włączają się w pomoc przy organizacji imprez kulturalnych w mieście.

Jedną z najbardziej popularnych form pracy koła jest udział w konkursach, które zazwyczaj kończą się dla całego zespołu nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami. Jednym z nich był udział w konkursie kulinarnym „Z kuchnią zagłębiowską do Europy”, co zaowocowało zaproszeniem do wzięcia udziału w wyjeździe do Brukseli.

Obecna prezes Irena Lasek w 2005 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2007 roku z rąk starosty będzińskiego medal za wkład w rozwój powiatu będzińskiego.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Koła Gospodyń było ufundowanie i poświęcenie w 2006 roku sztandaru.

Lokalizacja GPS:
50.297694,
19.38825399999996

Adres: Sławków, ul. Rynek 9, 30-363 Kraków

Prezes: Irena Lasek