słabe opady deszczu 13.15 °C, słabe opady deszczu

Youtube

Menu

Woda w Sławkowie pod kontrolą

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Znane są już wyniki badań próbek wody, pobranych pod koniec lutego z punktu pomiarowego zlokalizowanego przy ulicy Okradzionowskiej 29B przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Inspektorzy WIOŚ badali elementy fizykochemiczne stanu wód podziemnych. Próbki pobrane zostały w ramach podsystemu Państwowego Monitoringu Środowiska.
Krzysztof Kozieł
Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

To kontynuacja badań prowadzonych od kilku już lat. Wyniki są dobre. Wartości poszczególnych elementów pozwalają zaliczyć wody podziemne do I i II klasy, czyli wody o bardzo dobrej jakości. Specjalistyczne laboratorium analizowało szereg właściwości wody, w tym jej pH i potencjał redox. Badano także przewodność elektryczną i zawartość pierwiastków, w tym sodu, magnezu, potasu i cynku. Osobną grupę oznaczanych pierwiastków stanowiły metale ciężkie. I ta właśnie część badań była szczególnie ważna z punktu widzenia władz miasta, ze względu na wciąż nierozwiązany problem nielegalnego wysypiska odpadów na terenach kolejowych. Badania WIOŚ potwierdziły, że woda wolna jest od zanieczyszczeń. Sprawozdanie z obszarowej oceny jakości wody dla miasta za 2016 rok opracował też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej. Raport dotarł do urzędu na początku kwietnia. W ubiegłym roku dąbrowski sanepid nie odnotował żadnych zgłoszeń mieszkańców związanych z niepożądanymi reakcjami zdrowotnymi na spożycie wody.

Do końca listopada wykonane mają zostać specjalne otwory monitorujące przepływ potencjalnych zanieczyszczeń z wysypiska Rekultu w kierunku ujęcia wody dla Sławkowa. Miasto przeprowadziło już procedurę wyboru wykonawcy tego zadania. Sieć monitoringowa ujęcia wód podziemnych składać się będzie z trzech otworów obserwacyjnych. Dzięki temu będzie możliwa obserwacja poziomu zwierciadła wód podziemnych oraz jego wahań i pobór próbek wód podziemnych oraz obserwację ich składu chemicznego. Umożliwi to wczesne wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń i podjęcie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia dostępu w wodę pitną dla Sławkowa. Otwory poszerzą również wiedzę o warunkach geologicznych i hydrogeologicznych występujących w północnej części miasta. Ze względu na upływający czas, władze miasta zabezpieczyły środki na wykonanie odwiertów w miejskim budżecie. Wiadomo już, że wszystko kosztować będzie prawie 50 tys. zł. W przyszłości ma zostać podjęta próba odzyskania tej kwoty od właściciela terenu, na którym znajdują się nielegalne wysypiska.

Jak podkreślił w opracowaniu dąbrowski sanepid, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie prowadzi na bieżąco regularną kontrolę obejmującą badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, którego wyniki przekazywane są dąbrowskiemu sanepidowi. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach swoich działań i procedur monitoruje podstawowe parametry wody. Chodzi o liczbę bakterii z grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, chlorki, pH, przewodność elektryczną właściwą i zawartość siarczanów. Te podstawowe wskaźniki pozwalają śledzić zmiany w zakresie składu chemicznego, a także wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń bakteriologicznych. Do wodociągów trafi też specjalna lampa UV, przy pomocy której prowadzona będzie dezynfekcja wody.

- Prowadzone działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom korzystającym z wody z miejskiej sieci są wielokierunkowe. Biorąc pod uwagę częstotliwość badań wody przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, które prowadzone są raz w tygodniu, a nie jak w ubiegłej kadencji raz na kwartał, w zdecydowany sposób zwiększony został nadzór nad jakością wody pochodzącej z ujęcia głębinowego. Przy prowadzonym dawnej badaniu wody raz na kwartał mogły wystąpić okresowo skażenia bakteriologiczne, które pozostały niezauważone. Niezależnie od tego prowadzimy rozmowy dotyczące dywersyfikacji dostaw wody. Chodzi o to, by nie skazywać się na korzystanie tylko z jednego, aktualnego źródła. Pozwoli to na zabezpieczenie strategicznych interesów Sławkowa. Rozmawiamy w tej sprawie z wodociągami z Sosnowca i Olkusza – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Urząd miasta zapowiada również wyznaczenie strefy ochrony pośredniej dla ujęcia wody. Chodzi o wytyczenie granic wokół ujęcia, w których zabronione będzie prowadzenie prac mogących spowodować zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, między innymi stosowanie nawozów i środków ochrony roślin czy wykonywanie robót melioracyjnych i wykopów ziemnych. – Niestety, przez lata nikt nie zwracał uwagi na tę kwestię. Obecnie ujęcie wody w Sławkowie posiada wyznaczoną jedynie strefę ochrony bezpośredniej, o granicy dwudziestu metrów – wyjaśnia Maksym Pięta z urzędu miasta.

 

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.