Kontakt

Urząd Miasta Sławków 
41-260 Sławków
Rynek 1

e-mail: um@slawkow.pl
ePUAP: /umslawkow/skrytka

NIP: 629-20-93-878
Regon: 001089284

Gmina Sławków
NIP: 625-244-51-99
Regon: 276257558

https://www.slawkow.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta:
poniedziałek - od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku - od 7.30 do 15.30
piątek - od 7.30 do 14.00

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta:
poniedziałek - od 7.30 do godz. 16.45
(przerwa: 10.30-10.45, 14.00-15.00)
od wtorku do czwartku - od 7.30 do 14.00
(przerwa: 10.30-10.45)
piątek - od 7.30 do 12.30
(przerwa: 10.30-10.45)

Bankiem obsługującym budżet miasta jest Bank Spółdzielczy w Będzinie.

NUMERY TELEFONÓW

Urząd Miasta – centrala: 32 293 15 52

Po zgłoszeniu się centrali należy wybrać odpowiedni numer, zgodnie z instrukcją głosową:

„1” – podatki,

„2” – opłaty lokalne,

„3” – dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza,

„4” – Urząd Stanu Cywilnego,

„5” – ochrona środowiska i odpady,

„6” – drogi gminne, oświetlenie, zajęcie pasa drogowego,

„7” – sprawy geodezyjne,

„8” – plany zagospodarowania przestrzennego,

„9” – wodomierze, opróżnianie szamba,

„0” – pozostałe sprawy, sekretariat.

Fax – UM Rynek 1: 32 293 12 33

Fax – UM Łosińska 1: 32 293 12 52

Numery dodatkowe – Urząd Miasta:

Stanowisko ds. ochrony środowiska (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami): 32 261 87 53

Stanowisko ds. inwestycji (Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji): 32 264 95 73

Referat Podatków i Windykacji: 32 260 92 53

Stanowisko ds. opłat lokalnych – odpady (Referat Podatków i Windykacji): 32 260 92 52

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: 32 293 18 72

Referat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej: 32 293 14 20

Straż Miejska: 32 293 11 67

Jednostki miejskie:

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych: 32 260 99 69

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 32 260 82 28

Miejski Zespół Oświaty: 32 293 14 13

Miejskie Przedszkole: 32 293 15 64

Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego: 32 293 10 39

Zespół Szkół im. Jana Pawła II: 32 293 17 48

Miejski Ośrodek Kultur:y 32 293 10 52

Miejska Biblioteka Publiczna: 32 293 12 16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 32 293 10 48