Można składać wnioski do planu

Można składać wnioski do planu

Do 27 maja zgłaszać można wnioski dotyczące postępowań związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Mistrzostwa w marszach na orientację

Mistrzostwa w marszach na orientację

повідомлення громадянам України/Komunikaty dla obywateli Ukrainy

повідомлення громадянам України/Komunikaty dla obywateli Ukrainy

Harmonogram dyżurów radnych

Harmonogram dyżurów radnych

Aktualny harmonogram dyżurów radnych Rady Miejskiej w Sławkowie

Strona główna