{[description]}

Rewitalizacja to przede wszystkim kompleksowe działania prospołeczne przywracające do życia utracone walory społeczno-urbanistyczno-ekonomiczne danego obszaru pod względem funkcjonalnym, które realizowane są przez lokalny samorząd.

W centrum strefy objętej rewitalizacją musi być człowiek, a wszystko wokół musi być skomponowane w taki sposób, aby ten, komu to służy, pozostał w tym miejscu, pracował, uczył się i czuł się dobrze. Jednym z podstawowych etapów procesu rewitalizacji jest jego planowanie, dlatego też konieczne jest stworzenie wieloletniego programu działań zmierzających do osiągnięcia powyższych celów. Płaszczyzną programowania tego procesu jest Lokalny Program Rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom Miasto Sławków przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławkowa i pozyskało na ten cel dotację z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania lokalnych programów rewitalizacji.

Głównym celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławkowa zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz wytycznymi w zakresie rewitalizacji.

Całkowity koszt opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławkowa to 54 112,00 zł, z czego dotacja wynosi 45 995,20 zł, a środki pochodzące z budżetu miasta są w wysokości 8 116,80 zł.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop