Krocionogi - pełzający problem

Krocionóg

Krocionogi - pełzający problem

Foto: Krocionóg
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zwykle żyją pod opadłymi liśćmi, kamieniami i deskami. Bywa jednak, że masowo zasiedlają piwnice. Krocionogi mogą stać się poważnym problemem w gospodarstwie domowym.

Krocionogi są zwierzętami średniej wielkości (mierzą od 2 do 47 mm), mają silnie wydłużone i walcowate ciało. Pokryte są twardym, zewnętrznym pancerzem, zawierającym dużo soli wapniowych. Poruszają się powoli, płynnymi ruchami, a zaniepokojone zwijają się w kłębek i zapadają w stan odrętwienia. Zimują we wgłębieniach, szczelinach lub jamkach wygrzebanych w ziemi. Pełny rozwój ich larw trwa rok, a długość życia wynosi od 3 do 5 lat.

Krocionogi zasiedlają zwykle wilgotne miejsca, w ciągu dnia przebywają w kryjówkach, pod opadłymi liśćmi, kamieniami i deskami. Żyjąc w wierzchniej warstwie gleby odżywiają się butwiejącymi szczątkami roślin oraz kiełkującymi nasionami. Opuszczając swoje siedliska oraz kryjówki, w poszukiwaniu suchych miejsc przemieszczają się w kierunku siedzib ludzkich, w okolice budynków i pomieszczeń, tworząc wokół fundamentów niekiedy nawet kilkucentymetrowej grubości warstwę. Masowe migracje krocionogów są znane od dawna. Często gromadzą się w dużej liczbie na trawnikach, wokół domów, na ścianach budynków, a część wchodzi do wnętrza i zasiedla piwnice. 

Najlepsze znane metody zwalczania krocionogów to:

  1. Działania profilaktyczne mają na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników na terenie posesji i w budynkach. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie czystości terenów wokół domostw. Profilaktyka polega na tworzeniu warunków utrudniających owadom bytowanie: odcięciu dostępu do wody i pokarmu, likwidowaniu kryjówek, niedopuszczeniu do powstawania miejsc wylęgu larw. Należy regularnie kosić trawę, ścinać gałęzie drzew przylegających do budynków, usuwać pnącza z elewacji, pojemniki i kontenery na odpadki szczelnie przykrywać, a ich zawartość regularnie opróżniać; trzeba też usuwać z podwórek stare, zmurszałe deski i inne podobne przedmioty, a także usuwać gnijące resztki produktów roślinnych (opadające owoce, gnijące warzywa).
  2.  Metoda nieinwazyjna polega na zwalczaniu szkodników sposobami naturalnymi, bez użycia środków chemicznych, np. budowaniu różnych pułapek nęcących - w tym celu należy wykopać dołki z kawałkami bulw ziemniaków/ lub marchwi (pułapki pokarmowe). Gromadzące się w nich krocionogi po tygodniu (w razie potrzeby częściej) należy z ziemi wykopać i zniszczyć.
  3. Metoda inwazyjna polega na bezpośrednim zwalczaniu krocionogów środkami chemicznymi. W tym celu należy stosować granulaty doglebowe (np. Basudin 10 G lub Diazinon 10 G w dawce 80 -120 kg na hektar). Należy opryskać zewnętrzne ściany budynków do wysokości 1 metra i pas przylegającego terenu do fundamentu budynków o szerokości do 2 m, następnie otwory wejściowe i korytarze w miejscu styku ścian z podłogą. W razie potrzeby zabieg opryskiwania należy powtórzyć w odstępach kilkudniowych. Zalecany jest jeden z następujących preparatów: K-Othrine, Scorpion, Empire 20, Tenopa 060 lub Solfac WP 10. Preparaty te nie są szkodliwe dla ludzi i zwierząt. W walce z krocionogami pomaga także wapnowanie.

Powyższa instrukcja służy do indywidualnego niszczenia szkodników na terenie własnych posesji.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop