całkowite zachmurzenie

5.53 °C, całkowite zachmurzenie

Ruszył program dotacji na oczyszczalnie

{[description]}

Ruszył program dotacji na oczyszczalnie

Do końca października składać można wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Długo wyczekiwany, miejski program ma zachęcić mieszkańców do skorzystania z takiej właśnie, ekologicznej formy pozbywania się nieczystości płynnych.

- Program ma charakter wieloletni, wnioski na dofinansowanie przyjmowane są od 1 stycznia do końca października. Na osoby, które są zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni ścieków czekają dotacje w wysokości do połowy kosztów inwestycji, dla oczyszczalni przeznaczonej dla jednej nieruchomości maksymalnie do 2 tys. zł, a dla więcej niż jednej maksymalnie 2,5 tys. zł  – wyjaśnia Maksym Pięta, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM w Sławkowie. O wsparcie ubiegać mogą się między innymi osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Skąd pomysł na opracowanie takiego programu? Jak podkreślają urzędnicy, aby wybudować brakującą część kanalizacji na terenie Sławkowa (której pozbawionych jest obecnie prawie 54% mieszkańców), potrzeba byłoby prawie 60 mln zł. Tak gigantycznych pieniędzy nie ma w budżecie miasta. Również w bieżącej perspektywie unijnej tej wysokości środki są dla Sławkowa nieosiągalne, biorąc pod uwagę ich mocno ograniczoną wielkość. Do tego należałoby jeszcze uwzględnić konieczność zapewnienia wkładu własnego rzędu 12-15 mln złotych. Biorąc pod uwagę, że obecnie sytuacja finansowa miasta pozwala rocznie - bez zaciągania nowych zobowiązań kredytowych - na inwestycje przeznaczać około 2 mln zł, to widać wyraźnie skalę problemu. Ograniczeniem jest również status Sławkowa, który nie pozwalał sięgnąć miastu ani po wsparcie przeznaczone dla gmin wiejskich, ani po środki dla dużych miast. Wprowadzony program ma stopniowo doprowadzić do zmniejszenia problemów związanych z nieuregulowaną gospodarką ściekową na terenie Sławkowa.

Szczegółowe warunki ubiegania się o dotację opisane są w uchwale Rady Miejskiej w Sławkowie – KLIKNIJ. Weryfikacją prawidłowości złożonych wniosków zajmuje się powołana przez burmistrza Sławkowa komisja. Wzory wniosków do pobrania – KLIKNIJ. Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, lub pod numerem telefonu: 32 293 15 52 wew. 244.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-