Przetarg na najem Austerii

{[description]}

Przetarg na najem Austerii

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na cele gastronomiczne, w budynku w Sławkowie, położonego przy Rynek 2 na działce Nr 3329/1 i 3330/3 będącej własnością Gminy Sławków zapisanej w KW nr KA1D/00013494/8 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Przetarg odbędzie się  w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta  w Sławkowie, ul. Łosińska 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu – 8 210,55 zł netto. Wysokość wadium: 850,00zł. Termin wniesienia wadium  - najpóźniej do dnia 16 listopada 2017 r. Umowa najmu nieruchomości zostanie zawarta na okres 5 lat z dodatkowym zapisem  o braku możliwości jego podnajmu. Lokal położony w zabytkowym budynku o pow. 381m2, na które składają się trzy pomieszczenia restauracyjne  o pow. 313m2 i zaplecze o pow. 68m2. 

Budynek w strefie „A” – pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej. Nr rejestru zabytków A/1591/95 (pozycja w Rejestrze Zabytków Nieruchomych w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Z15). Przeznaczenie nieruchomości w planie  miejscowym: 1.MUz-1 – Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Sławkowa, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.slawkow.pl/ w zakładce sprzedaż i dzierżawa nieruchomości oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń tut. urzędu.

Pełna treść ogłoszenia - KLIKNIJ

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop