rozproszone chmury

-6.05 °C, rozproszone chmury

Ekologiczny problem u granic Sławkowa

Krzysztof Kozieł

Ekologiczny problem u granic Sławkowa

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Składowisko odpadów powstałych po procesie trawienia wyrobów metalowych od lat zagraża środowisku w rejonie wsi Krzykawka w Bolesławiu. Z dziurami w ziemi, wypełnianymi do połowy lat dziewięćdziesiątych szlamami i osadami postanowiły rozprawić się właśnie władze tej gminy. I choć potrzeby neutralizacji zagrożenia nikt nie kwestionuje, to jego planowany przebieg i możliwe konsekwencje budzą spore obawy samorządu i mieszkańców Sławkowa.

W środę 12 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów Sławkowa i Bolesławia, w którym udział wzięli również między innymi pracownicy regionalnych służb zajmujących się ochroną środowiska z Krakowa, olkuskiego starostwa, a także reprezentanci firmy Selenya, która ma zajmować się pracami związanymi z usuwaniem odpadów i rekultywacją terenu. Na prośbę burmistrza Sławkowa w spotkaniu uczestniczyli również hydrogeolodzy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. Jacek Motyka i Kamil Juśko. W dyskusji wzięli udział również sławkowscy radni.

Osadniki na terenie gminy Bolesław powstały w 1977 roku i służyły Zakładowi Wyrobów Metalowych do pozbywania się odpadów produkcyjnych. Głównymi składnikami znajdujących się tam odpadów jest trójtlenek siarki, tlenek wapnia i tlenek żelaza. – Nie kwestionujemy potrzeby neutralizacji zagrożenia dla środowiska, które wiąże się ze składowaniem tych odpadów na terenie Bolesławia i działań podejmowanych przez władze tej gminy. Jednak ze względu na bezpieczeństwo wód powierzchniowych i podziemnych uważamy, że działania te muszą być poddane ścisłemu nadzorowi ekspertów i dokładnie przemyślane. Niewłaściwe przeprowadzenie rekultywacji tych osadników może doprowadzić do zdecydowanego pogorszenia stanu naszego środowiska – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. Na uzasadnienie swoich obaw przedstawiciele Sławkowa przywoływali problem nielegalnego składowiska, które powstało jako skutek działalności firmy Rekult. W założeniach miała ona prowadzić rekultywację dawnego kamieniołomu na terenach należących do PKP. Brak nadzoru właścicieli terenu doprowadził do powstania w 2014 roku nielegalnego wysypiska toksycznych odpadów, które zagrażają zbiornikowi wód podziemnych, a tym samym grożą katastrofą ekologiczną na skalę całego regionu.

Na zagrożenia związane z odpadami po działalności Zakładu Wyrobów Metalowych zwrócił uwagę także prof. Jacek Motyka. Naukowiec omówił budowę osadników, skład chemiczny zdeponowanych odpadów, scharakteryzował też budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne rejonu Sławkowa i Bolesławia. Wskazywał również na zagrożenia, jakie wiązać się mogą z późniejszą rekultywacją osadników.

- Dyskusja była burzliwa. Zażądaliśmy przedstawienia informacji, co zamierza zrobić wykonawca, by nie dopuścić do skażenia ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych w trakcie procesu wydobywania odpadów. Wskazywaliśmy również, że proces rekultywacji powinien być prowadzony zgodnie z układem tego terenu, a używane do niej muszą być kamienie o zbliżonym do skał podłoża składzie chemicznym. Nie powinno się do tego celu używać zaproponowanych przez firmę Selenya odpadów, czyli żużli, popiołów, pyłów, ich mieszanek czy ustabilizowanych osadów ściekowych. Odtworzona musi zostać też strefa biologicznie czynna. Poprosiliśmy również o przedstawienie przez wykonawcę prac referencji i informacji o wcześniej prowadzonych pracach rekultywacyjnych. Niestety, ze strony firmy Selenya nie usłyszeliśmy żadnych konkretów o tym, w jaki sposób prowadzone ma być wydobycie i rekultywacja. To zbyt poważne zadanie, by podchodzić do niego w sposób czysto biznesowy – mówi Maksym Pięta, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta w Sławkowie.

Ze względu na zasięg, jaki mogą mieć skutki niewłaściwego przeprowadzenia prac przy neutralizacji odpadów i rekultywacji terenu dla mieszkańców Sławkowa, władze miasta zapowiadają dokładne monitorowanie tej sprawy.

 

foto: Krzysztof Kozieł

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-