rozproszone chmury

-6.74 °C, rozproszone chmury

Komunikat MOPS

{[description]}

Komunikat MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie informuje, że do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 uprawnione są osoby, które spełniają kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Kryterium to od dnia 1 października 2015 r wynosi więc:


1) dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 1 268 zł netto,


2) dla osoby w rodzinie- w wysokości 1 028 zł netto. Itak dla rodziny:
a) 1-osobowej dochód nie może przekraczać 1 268 zł,
b) 2-osobowej dochód nie może przekraczać 2 056 zł,
c) 3-osobowej dochód nie może przekraczać 3 084 zł,
d) 4-osobowej dochód nie może przekraczać 4 112 zł,
e) 5-osobowej dochód nie może przekraczać 5 140 zł,
f) 6-osobowej dochód nie może przekraczać 6 168 zł,
g) 7-osobowej dochód nie może przekraczać 7 196 zł.


Osoby, które spełniają te kryteria mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie, przy ul. Kościelnej 11, w celu odebrania skierowania uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00, pokój nr 11 i 15.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-