SPZOZ informuje: Dla kogo bezpłatne leki?

{[description]}

SPZOZ informuje: Dla kogo bezpłatne leki?

W drugiej połowie sierpnia minister zdrowia wydał specjalny komunikat dotyczący „leków 75+”. Opisane są w nim zasady wystawiania i realizacji recept, ważne również dla pacjentów.

W komunikacie, skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej zawarte są wytyczne związane z wypisywaniem i realizowaniem recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Do bezpłatnego otrzymywania określonych leków uprawnieni są pacjenci od dnia 75. urodzin.
Recepty na bezpłatne leki mogą wydawać wyłącznie:

  • uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • lekarze wypisujący tzw. recepty pro auctore i pro familiae.

Uprawnienia do wypisywania recept na bezpłatne leki nie mają:

  • lekarze wystawiający recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
  • lekarze, którzy nie posiadają statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (czyli lekarze bez specjalizacji lub lekarze innych specjalizacji niż wymienione powyżej),
  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmujący pacjentów spoza listy aktywnej świadczeniodawcy – tzw. senior w podróży.

Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz wpisuje symbol „S”. W przypadku zbiegu uprawnienia „S” z innym uprawnieniem dodatkowym wpisuje oba kody uprawnień.

W polu „odpłatność” lekarz wpisuje poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli „R”, „30%” lub „50%”).

Uwaga! Bezpłatne leki przysługują uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.

Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem „S”, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. Innymi słowy w tym przypadku leki przepisane jako refundowane, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, są wydawane bezpłatnie; natomiast w przypadku zbiegu uprawnień dodatkowych leki są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop