Apel do właścicieli budynków

pixabay.com

Apel do właścicieli budynków

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele, zarządcy, administratorzy budynków i innych obiektów budowlanych odpowiedzialni są za usuwanie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów oraz innych elementów obiektów budowlanych.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli, zarządców i administratorów następujących obiektów:

  • przemysłowo - magazynowych,
  • obiektów handlowych,
  • domów prywatnych i innych budynków mieszkalnych

o systematyczne prowadzenie prac mających na celu usunięcie ponadnormatywnej pokrywy śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych oraz usuwanie śniegu i lodu z rynien, balkonów i innych elementów konstrukcyjnych budynków. Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zwracamy się również z prośbą o parkowanie pojazdów wzdłuż ulic, tak by służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg miały możliwość przejazdu. Dotyczy to w szczególności wąskich ulic w centrum miasta. W przypadku braku możliwości przejazdu, drogi mogą pozostać nieodśnieżone z przyczyn niezależnych od służb.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop