Apel radnych w sprawie szybkiej kolei

{[description]}

Apel radnych w sprawie szybkiej kolei

Podczas sesji Rady Miejskiej w Sławkowie 16 marca radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów przebiegu przez miasto linii kolejowych dużych prędkości, projektowanych przez Centralny Port Komunikacyjny.

W treści uchwały czytamy: „Rada Miejska w Sławkowie oświadcza, że w związku z trwającym procesem konsultacyjnym trasowań linii kolejowych w ramach »Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego«, wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec proponowanego w dokumencie przebiegu linii kolejowych nr 111 i 113 ciągu nr 7, określonego w arkuszu nr 2 studium, oraz opiniujemy negatywnie koncepcję budowy przez Centralny Port Komunikacyjny linii kolejowej dużych prędkości przebiegającej przez teren Sławkowa”.

Uchwała podjęta została jednogłośnie i stanowi istotne wsparcie dla działań, podejmowanych przez burmistrza Sławkowa i mieszkańców miasta w tej sprawie. – Nasze stanowisko jest jedno i niezmienne. Nie wyrażamy zgody na przebieg przez Sławków linii kolejowych w żadnym z wariantów. Zakończenie konsultacji organizowanych przez Centralny Port Komunikacyjny nie oznacza końca naszych działań w tej sprawie. Działamy wielokierunkowo, nie tylko protestując w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ale też mobilizując istotne z punktu widzenia sprawy organizacje, w tym zrzeszające samorządy – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop