Będzie drugi przetarg na budowę łącznika

{[description]}

Będzie drugi przetarg na budowę łącznika

Przed miastem przygotowania do drugiego przetargu na budowę łącznika DK94 z zespołem terminali przeładunkowych w Sławkowie. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na konieczność zmniejszenia zakresu i kosztów inwestycji.

Pierwotny koszt realizacji inwestycji według programu funkcjonalno-użytkowego opiewał na kwotę 428 mln zł. To znacząco więcej niż środki zagwarantowane w ramach rządowej dotacji (250 mln zł).

W związku z tym wprowadzona jest modyfikacja projektu, która pozwoli na uzyskanie niższej kwoty, a następnie zostanie ogłoszone drugie postępowanie.

Lwią część kosztów z pierwotnego zakresu inwestycji stanowiła budowa dwupoziomowego węzła na DK94. Został on wpisany do zakresu inwestycji zgodnie z pierwotnymi założeniami opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To spowodowało drastyczne zwiększenie kosztów. Dlatego burmistrz miasta zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o poparcie dla zmiany sposobu połączenia nowej drogi z Drogą Krajową Nr 94. Teraz, zamiast dwupoziomowego węzła powstać ma jednopoziomowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Stosowny wniosek o zmiany został już skierowany przez miasto do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowe zmiany obejmą wyłączenie z zakresu przetargu budowy trzech rond. Wykona je powiat będziński w ramach przebudowy zarządzanych przez siebie dróg, na które pozyskał środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Ta powiatowa inwestycja będzie realizowana przy wsparciu finansowym miasta Sławków, zgodnie z zawartym listem intencyjnym o współpracy.

Wszystko to pozwoli to na zmniejszenie kosztów z 428 mln zł do 278 mln zł.

- Zmiany pozwolą na redukcję kosztów i przeprowadzenie nowego postępowania. Aktualnie trwają także zaawansowane rozmowy samorządu Sławkowa z podmiotami, które mogą zapewnić finansowanie kosztów inwestycji przekraczających uzyskaną dotację z programu rządowego – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop