Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego

{[description]}

Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rada Miejska w Sławkowie podczas sesji 21 października podjęła na wniosek burmistrza uchwały o rozpoczęciu procedury opracowywania nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Aktualnie w Sławkowie obowiązują plany dla sześciu obszarów: Śródmieście, Chwaliboskie, Sławków Południowy, Burki, Groniec i Chojny. – Były one zmieniane fragmentarycznie, przede wszystkim w oparciu o wpływające od 2006 roku wnioski mieszkańców. Taka sytuacja spowodowała duże rozdrobnienie terenów objętych zmianami planów i brak przejrzystości w obowiązujących ustaleniach dla poszczególnych obszarów – wyjaśnia Urszula Wasik-Wietrzyńska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej UM Sławków. Przystąpienie do procedury opracowywania planu to kolejny krok, po przyjęciu w lutym 2019 roku lokalnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta, także z perspektywy mieszkańców. Określa między innymi przeznaczenie danego terenu, warunki jego zagospodarowania czy rodzaj inwestycji, jaki może być w danym miejscu realizowany.

- Mieszkańcy czekali na tę decyzję i te prace. Od momentu sporządzenia aktualnych planów w 2006 roku nastąpiły bowiem znaczne zmiany gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Stąd nastąpiła konieczność ponownego pochylenia się nad uwarunkowaniami i przyjętymi kierunkami polityki przestrzennej miasta – wyjaśnia burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Oczywiście w ramach rozpoczętej procedury swoje wnioski będą mogli składać też mieszkańcy, o czym będziemy informować w odpowiedniej formie i zgodnie z obowiązującym przy tego typu pracach trybem.

Wszystkie prace prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proces opracowania i uchwalania planów jest bardzo skomplikowany i może potrwać nawet 2 - 3 lata.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop