„Believe in yourself!”

Od 17 do 23 września w Poroninie trwały warsztaty realizowane w ramach projektu „Believe in yourself!”, którego pomysłodawcą i organizatorem było sławkowskie Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń”.

W wymianie młodzieży wzięło udział 36 uczestników i liderów z bułgarskiej organizacji Vidin fund Chitalishta, czeskiej organizacji Asociace stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s. oraz młodzieży, współpracującej na co dzień ze stowarzyszeniem. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.
Tematyką projektu, którą podjęli uczestnicy z Bułgarii, Czech i Polski, było zagadnienie stresu, który jest sporym problemem w życiu młodych ludzi i z którym młodzi ludzie nie do końca wiedzą, jak sobie radzić. Dopada on praktycznie każdą osobę na każdym etapie życia i w każdym wieku. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, jak negatywne skutki może mieć stres na ich psychikę i zdrowie fizyczne. Są coraz bardziej ambitni, mają coraz więcej obowiązków, zajęć pozalekcyjnych, stawiają przed sobą cele i ogromne wymagania. Tempo życia młodych ludzi jest coraz szybsze i stoją przed nimi ważne decyzje do podjęcia, takie jak wybór studiów, pierwsze rozmowy kwalifikacyjne czy ubieganie się o pierwszą pracę. Rosną również wymagania ze strony otoczenia, zarówno tego bliższego (rodzice, nauczyciele) i tego dalszego (np. rynek pracy). To wszystko wywołuje stres, ktory powoduje, że młodzi ludzie nie wierzą w swoje możliwości i czują się wręcz gorsi, niepewni swojej przyszłości.

Dla uczestników międzynarodowego spotkania ten obszar tematyczny był więc niezwykle istotny. Zdobyli oni nową wiedzę i umiejętności, związane z różnymi technikami oraz metodami zwalczania stresu, mową ciała i publicznymi wystąpieniami, by polepszyć jakość swojego życia i przedziwdziałać stresogennym sytuacjom.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat zjawiska stresu, czynników stresogennych, metod zapobiegania stresowi, wpływu stresu na ciało i psychikę młodego człowieka oraz poszerzenie kompetencji, związanych z radzeniem sobie ze stresem przy wykorzystaniu różnych technik i metod, mowy ciała i publicznych wystąpień a także skutecznym planowaniem i organizowaniem własnego czasu.

Podczas tygodniowej wymiany młodzieży, uczestnicy przeprowadzili wiele ciekawych i interesujących zajęć tematycznych, które pozwoliły im osiągnąć wszystkie cele przedsięwzięcia. Harmonogram spotkania był zróżnicowany i interesujący dla młodych ludzi. Kreatywnej nauce, nieodłącznie towarzyszyły wyśmienite nastroje i ogromna motywacja do działania.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia kreatywne, spotkania z ekspertami, dyskusje, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.

Projekt „Believe in yourself!” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

źródło: mat. prasowy SPP
foto: mat. prasowe SPP