Bieżące informacje o działaniach rozwojowych dla Sławkowa

{[description]}

Bieżące informacje o działaniach rozwojowych dla Sławkowa

Ostatnie tygodnie w Sławkowie to nie tylko czas pracy związanej z pomocą obywatelom Ukrainy. Sporo działo się też w innych, ważnych dla miasta sprawach.

Trwają końcowe prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej na modernizację odcinka ulicy PCK od Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” do ul. Krakowskiej, która będzie realizowana z pozyskanej dotacji z Rządowego Programu „Polski Ład” na kwotę ponad 1,6 mln złotych. Ogłoszenie przetargu na te prace planowane jest do połowy maja 2022 roku.

W urzędzie miasta trwają prace nad dokumentacją przetargową na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej, która powstanie w miejsce obecnej, prawie trzydziestoletniej oczyszczalni. Ta inwestycja jest niezwykle ważna dla Sławkowa, bo z jednej strony usprawni proces oczyszczania ścieków, a z drugiej pozwoli na rozbudowę układu kanalizacji w przyszłości oraz zwiększy sprawność odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi od mieszkańców nieobjętych siecią. Inwestycja będzie realizowana z pozyskanej dotacji z Rządowego Programu „Polski Ład” na kwotę 6,65 mln złotych. Ogłoszenie przetargu na te prace planowane jest do połowy maja 2022 roku.

Zakończyła się budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej. Inwestycja zrealizowana została z rządowej dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ponad 1,1 mln złotych i przy dofinansowaniu z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Zakończyły się już również prace przy przebudowie drogi i wodociągu ulicy św. Jakuba.

Miasto przygotowało już dwa wnioski o dofinansowanie z funduszy wsparcia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i pozyskało wsparcie na drogowe inwestycje miejskie w kwocie 406 tys. złotych.

Miasto przygotowało wniosek o dotację do konkursu Fundusz Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na utworzenie w Dolinie Białej Przemszy w Sławkowie tras aktywnej edukacji ekologicznej w formie questowej i geocachingowej. W dniu 1 marca zapadła decyzja o dofinansowaniu miejskiego projektu w wysokości 10 tys. złotych.  

Trwają prace nad opracowaniem koncepcji technicznej i dokumentacji przetargowej na budowę tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy.

Urząd przygotowuje też przetargi na remonty dróg gminnych w postaci łatania ubytków oraz wykonania odcinkowych pełnych modernizacji nawierzchni asfaltowych. Przeprowadzenie przetargów jest planowane najpóźniej do końca kwietnia.

W kwestii napraw dróg również Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie jest w trakcie przygotowania się do pozimowych napraw dróg powiatowych (Piłsudskiego, Wrocławska, Obrońców Westerplatte, Kołdaczka, Hrubieszowska, Niwa, Groniec, Okradzionowska, Chwaliboskie).

Urząd przygotował trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji miejskich do kolejnej edycji Rządowego Programu „Polski Ład” na łączną kwotę 19 mln 252 tys. złotych w tym na:

  1. Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa – wnioskowana dotacja: 9,462 mln zł;
  2. Budowę publicznej strefy rekreacyjnej wraz z modernizacją ogólnodostępnego kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie – wnioskowana dotacja: 4,86 mln zł;
  3. Modernizacje układu drogowego w centrum Sławkowa (Wał, Wikle, Kozłowska) – wnioskowana dotacja: 4,93 mln zł.

Na najbliższy rok nie wzrośnie stawka za odbiór odpadów komunalnych. Pomimo szybkiego wzrostu cen w ostatnim czasie, dzięki wdrożonemu przez urząd systemowi indywidualnej zbiórki odpadów oraz bardzo dużej skuteczności selekcji odpadów przez mieszkańców można utrzymać stawkę za odbiór odpadów na niezmienionym poziomie. W dniu 16 marca zostało zakończone postępowanie przetargowe na odbiór od mieszkańców Sławkowa odpadów komunalnych. Wykonawcą tych usług przez następny rok będzie Alba Sp. z o. o.

Obecnie prowadzone są zaawansowane negocjacje z Zarządem Transportu Metropolitalnego i zarządem GZM odnośnie wprowadzenia autobusowej linii metropolitalnej M26 pomiędzy Sławkowem a centrum Dąbrowy Górniczej przez Strzemieszyce, która zastąpi dotychczasową linię autobusową nr 634. W wyniku planowanych zmian ma zostać zwiększona liczba kursów autobusowych między Sławkowem a Dąbrową Górniczą, co wpłynie na zwiększenie częstotliwości kursowania (w godzinach szczytu nawet co 20 minut). Ponadto nowa linia M26 ma mieć charakter linii przyśpieszonej, co oznacza skrócenie czasu przejazdu między Sławkowem a Dąbrową Górniczą. Po kilkunastu latach urząd chce też wyeliminować olbrzymią uciążliwość dla pasażerów w postaci trasy części kursów 634, które kończyły się na granicy Sławkowa i Dąbrowy Górniczej. Wszystkie kursy M26 będą dojeżdżać do Sławkowa.

Finalizowane są też prace związane z wyłonieniem wykonawcy do opracowania długo oczekiwanej zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sławkowa.

- Jak widać, mimo szczególnych okoliczności, prace związane z wieloma ważnymi dla mieszkańców obszarami działalności miasta trwają w sposób niezakłócony. Całe mnóstwo osób angażuje się w pomoc przebywającym w Sławkowie obywatelom Ukrainy. Ogromne słowa podziękowania kieruję do wszystkich za każdy gest sympatii, wrażliwości i otwartości dla mieszkańców Ukrainy, którzy przyjechali do Sławkowa w ten trudny dla nich czas. Jest to bardzo ważne dla nich i doceniają to, choć czasami ciężko im to okazać przez ich trudne przeżycia. Stworzyliśmy w Sławkowie dobrą atmosferę dla ich pobytu – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach miasta będą pojawiać się wkrótce na stronie internetowej www.slawkow.pl.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop