Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie

{[description]}

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie

Głównym założeniem projektu pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie” jest budowa czteromieszkaniowego budynku wielorodzinnego oraz zagospodarowanie terenu wraz z lokalizacją miejsc postojowych oraz miejsca gromadzenia odpadów.

Budynek projektuje się o zróżnicowanej wysokości, północna część parterowa z poddaszem użytkowym, południowa parterowa. Dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35 st., kryty dachówką ceramiczną. Elewacja budynku ocieplona i otynkowana tynkiem silikatowym oraz we fragmentach z okładziną z płytek elewacyjnych. Ogrzewanie mieszkań oraz uzyskanie ciepłej wody użytkowej z oddzielnych dla każdego mieszkania kotłów. Odprowadzenie ścieków komunalnych do projektowanego szamba. Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z dachu do dołów chłonnych w obrębie działki inwestora. Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, domofonową, internetową , telewizyjną i odgromową.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: zagospodarowanie terenu - roboty rozbiórkowe i ziemne, zagospodarowanie terenu - podbudowy, zagospodarowanie terenu - nawierzchnie, zagospodarowanie terenu – obramowania, zagospodarowanie terenu - elementy małej architektury, budynek - roboty ziemne, budynek - roboty żelbetowe, budynek - konstrukcja drewniana, budynek - roboty murowe, budynek - podkłady i posadzki, budynek – izolacje, budynek - tynki i okładziny wewnętrzne, budynek – dach, budynek - stolarka okienna, budynek - stolarka drzwiowa, budynek - inne elementy wyposażenia budynku, elektryka - przygotowanie podłoża, elektryka - montaż kanałów i rurek elektroinstalacyjnych, elektryka - montaż okablowania, elektryka - montaż tablic bezpiecznikowych, elektryka - montaż osprzętu instalacyjnego i podłączenia urządzeń, elektryka - montaż opraw oświetleniowych, elektryka - montaż instalacji telewizji zbiorczej, elektryka - montaż instalacji okablowania strukturalnego, elektryka - instalacja odgromowa, elektryka - instalacje zewnętrzne, elektryka - pomiary instalacji, instalacje sanitarne - przyłącze gazu, instalacje sanitarne - przyłącze wody, instalacje sanitarne - kanalizacja sanitarna, instalacje sanitarne - instalacja wewnętrzna gazu, instalacje sanitarne - instalacja C.O., instalacje sanitarne - instalacja wod-kan.

Projekt jest współfinansowany z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie: 1 1148 947,60 zł, dofinansowanie z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji wynosi: 133 026,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sławków to: 238 435,78 zł.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop