Cena wody w Sławkowie bez zmian

{[description]}

Cena wody w Sławkowie bez zmian

Dobre wiadomości dla mieszkańców Sławkowa. Miasto uzgodniło z Wodami Polskimi taryfy cen wody. Zgodnie z wynegocjowanymi warunkami, pozostaną one bez zmian nie tylko w tym roku, ale również przez dwa następne lata.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie poprawia również efektywność systemu gospodarowania dostarczaną mieszkańcom wodą. Z przygotowanego niedawno przez MZWiK raportu wynika, że w latach 2014 - 2017 jej pobór zmniejszył się o ponad 13%. W stosunku do 2014 roku o prawie 18% zmniejszyło się też zużycie wody nieobjętej sprzedażą. Chodzi o wodę wykorzystywanych przez straż pożarną, wodę używaną do płukania instalacji i straty w nieszczelnej sieci. Te ostatnie ograniczone zostały przy okazji usuwania awarii. Od stycznia 2015 roku do czerwca 2018 roku MZWiK usunął ponad 50 usterek rurociągów głównych i 17 awarii przyłączy. Systematycznie wymieniana jest też sieć na jej najbardziej zniszczonych odcinkach. W sumie w tej kadencji położono ponad 800 metrów nowej sieci na ulicy Kościelnej, Małym Rynku, Piekarskiej, Biskupiej, Kwartowskiej i Staropocztowej.

W 2017 roku kolejnych 18 gospodarstw przyłączyło się do sieci wodociągowej, a 9 - do kanalizacyjnej. Rośnie również ilość ścieków wywiezionych wozami asenizacyjnymi. W latach 2014 - 2017 zwiększyła się o ponad 28%. Do MZWiK jeszcze w tym roku trafi drugi samochód do wywozu ścieków. Ma to wpłynąć na usprawnienie procesu odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców.

Zwiększony został również monitoring wody dostarczanej mieszkańcom. O ile w 2014 roku badaniom poddano zaledwie 13 próbek wody, to w 2017 woda badana była już prawie 170 razy.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop