Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej

Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej

ZabytkiZabytki
{[img_desc]}
Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej to wyjątkowe miejsce na mapie Sławkowa, które rozpoczęło swoją działalność w 2021 r., łącząc zadania i doświadczenie Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie z nową funkcją skupioną na edukacji ekologicznej i ochronie środowiska oraz promocji walorów przyrodniczych Sławkowa.

CEEiK mieści się w zabytkowym budynku z 1870 r. Dzięki pozyskaniu przez samorząd Sławkowa wsparcia unijnego, w latach 2019 – 2021 realizowane były zadania inwestycyjne w ramach projektu "Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków". Budynek został wyremontowany i przebudowany, dzięki czemu powstały przestrzenie, wykorzystywane do nowych działań edukacyjnych. CEEiK zostało wyposażone w meble oraz sprzęt multimedialny z treściami w zakresie edukacji przyrodniczej i promocji naturalnych walorów Sławkowa.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi multimedialnemu mieszkańcy Sławkowa i turyści także poprzez zabawę będą mogli poznawać bogactwo przyrodnicze miasta. W CEEiK są multimedialne gry, quizy, filmy i stanowiska odsłuchowe z lektorem. W edukacji przyrodniczej pomoże również kolekcja skał i minerałów oraz sala konferencyjno – wykładowa.

Zadaniem CEEiK jest także gromadzenie zbiorów historycznych, etnograficznych i archeologicznych związanych z historią, tradycją i kulturą Sławkowa oraz regionu.

Zobaczycie tutaj zbiory związane z górnictwem i handlem (głównie XIX w.) oraz rozwojem miasta na przestrzeni wieków:

  • W lamusie Zygmunta Glogera - to wystawa etnograficzna pokazująca przedmioty codziennego użytku (XVIII - XX w.).
  • Początki Sławkowa w świetle wykopalisk archeologicznych - ekspozycja prezentująca dorobek badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta w latach 1983-98, które doprowadziły od odkrycia ruin jednego z najstarszych i największych w Polsce południowej zamku obronnego, datowanego na lata 80-te XIII w.
  • Historia Żydów Sławkowa - wystawa zachowuje pamiątki Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Sławkowa (z przełomu XIX i XX w.) oraz portrety Żydów sławkowskich autorstwa Henryka Krupińskiego
  • Republika Sławkowska - ekspozycja prezentuje dokumenty i fotografie z wydarzenia szczególnego nie tylko w Sławkowie, ale również w Zagłębiu Dąbrowskim, a dotyczącego proklamowanej 12 listopada 1905 r. Republiki Sławkowskiej.
  • Przez Sławków do niepodległej Polski -niezwykłe fotografie i dokumenty prezentujące działalność w Sławkowie w 1915 r. Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, który prowadził rekrutację i szkolenie do Legionów.
    Sławków w latach okupacji hitlerowskiej - wystawa skupia pamiątki mieszkańców Sławkowa z okresu II Wojny Światowej.

Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej to także galeria sztuki. W klimatycznych w piwnicach, salach oraz w podwórku prezentowany jest dorobek znamienitych artystów nie tylko z naszego regionu, ale i z całej Polski.

CEEiK prowadzi także punkt informacji turystycznej oferując usługę przewodnicką. Swoją ofertę turystyczną oraz edukacyjną opiera o zabytkowe przestrzenie i obiekty Sławkowa, a także o Park Doliny Białej Przemszy i ścieżki edukacyjno - przyrodnicze w Dolinie Białej Przemszy, które powstały w 2020 r. i 2021 r. przy wsparciu środków unijnych ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny.

Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej Sławków działa w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie.

Lokalizacja GPS:
50.297694,
19.38825399999996

Adres: Rynek 9, 41-260 Sławków