Czekają dotacje

{[description]}

Czekają dotacje

Są jeszcze wolne miejsca dla osób zainteresowanych udziałem w programie ograniczania niskiej emisji. Trzeba jednak się spieszyć – warunkiem uzyskania częściowej, bezzwrotnej dotacji do kosztów kwalifikowanych jest ukończenie inwestycji do 30 listopada.

Po wstępnej weryfikacji ankiet złożonych w ramach „Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków– etap I” w 2018 r.,  gmina poszukuje osób chętnych na:

 • wymianę starego nieekologicznego kotła na ekologiczny - węglowy, gazowy lub na pelet,
 • montaż instalacji solarnych,
 • montaż pompy ciepła.

Każdy, kto zdecyduje się na przystąpienie do programu, może liczyć na częściową bezzwrotną dotację kosztów kwalifikowanych.

Zadanie związane z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na ekologiczne kotły węglowe, gazowe lub kotły na pelet

Koszty kwalifikowane 10 000,00 zł  w tym:

 • pożyczka z WFOŚiGW – 5 940,00 zł (59,4%),
 • dotacja WFOŚiGW – 2 000,00 zł (20%),
 • wkład własny mieszkańca  - 2 060,00 zł (20,6%).

Zadanie związane z montażem instalacji solarnej

Koszty kwalifikowane 10 000,00 zł  w tym:

 • pożyczka z WFOŚiGW – 5 400,00 zł (54%),
 • dotacja z gminy – 1 500,00 zł (15%),
 • wkład własny mieszkańca  - 3 100,00 zł (31%).

Zadanie związane z montażem pompy ciepła

Koszty kwalifikowane 15 000,00 zł  w tym:

 • pożyczka z WFOŚiGW – 8 100,00 zł (54%),
 • dotacja z gminy – 2 250,00 zł (15%),
 • wkład własny mieszkańca  - 4 650,00 zł (31%).

 

Liczy się kolejność zgłoszeń. Zadanie powinno zostać zakończone do 30 listopada 2018r.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie o zgłaszanie się w siedzibie MZBK, ul. Łosińska 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 - 1500. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod nr. 32 260-99-69.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop