Czy PKP przekaże dworzec miastu?

{[description]}

Czy PKP przekaże dworzec miastu?

Burmistrz Sławkowa po raz kolejny zwrócił się do spółki PKP z propozycją przejęcia budynku dworca kolejowego. Miasto chciałoby pozyskać zewnętrzne środki na kapitalny remont budynku, by zamiast szpecić – stał się ozdobą i zyskał nowe, społecznie użyteczne funkcje.

Korespondencja z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA w Katowicach trwa od 2016 roku, a końca sprawy póki co nie widać.

- Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na tego typu inwestycje. Prowadziliśmy już tego typu prace przy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej na Rynku 9, budynku MOPS i Senior-Wigor przy ulicy Kościelnej 11, budynku dawnego przedszkola na Michałowie, który przekształciliśmy w Centrum Usług Społeczne. Termomodernizacji poddaliśmy budynek Miejskiego Ośrodka Kultury. Do tego dodać można generalne remonty budynków przy Młyńskiej 14a czy Małym Rynku 9. Podobnie może stać się z dworcem PKP, warunkiem jest jednak bezpłatne przekazanie miastu przez kolej działki z budynkiem – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W piśmie z 2021 roku dyrekcja OGN PKP SA z Katowic informuje, iż działka, na której znajduje się dworzec nie może zostać przekazana miastu, poniewa ma nieuregulowany stan prawny. Jak czytamy w korespondencji, powrót do koncepcji możliwy będzie po otrzymaniu przez PKP prawomocnej decyzji uwłaszczeniowej, którą wydać ma wojewoda śląski.

Kolejne lata zwlekania niestety przybliżają nas do sytuacji, w której ponowne wykorzystanie obiektu będzie bardzo kosztowne. Chcielibyśmy w oparciu o ten budynekzorganizować między innymi nowoczesne centrum przesiadkowe i obsługi pasażera. Szczególnie, że w najbliższych latach będą dostępne ogromne środki unijne na takie cele. Stąd zwróciłem się właśnie po raz kolejny do PKP z pismem ponawiającym naszą propozycję. Pytamy również o postępy w sprawie wydania decyzji uwłaszczeniowej i o to, kiedy PKP gotowe będzie do podjęcia wiążących rozmów z miastem w temacie nieodpłatnego przekazania budynku – dodaje.

 Niszczejący budynek dworca kolejowego

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop