Czy politycy czują klimat?

Krzysztof Kozieł

Czy politycy czują klimat?

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Samorządy są promotorem zmian w zakresie polityki klimatycznej. Działania centralne cechuje natomiast wybiórczość i brak długoterminowych wizji. To jedna z konkluzji raportu „Środowisko i klimat”, przedstawionego podczas ogólnopolskiej debaty zorganizowanej w poniedziałek 30 września w Warszawie przez Instytut Spraw Publicznych.

Sprawy związane z troską o klimat i środowisko są coraz ważniejsze dla Polaków, jednak wciąż nie ma to właściwego odzwierciedlenia w debacie politycznej. - Widzimy, że w samorządach bardzo dużo się dzieje, jest bardzo dużo inicjatyw. Jednocześnie samorządy wskazują, że pracuje im się ciężko i ciężko wdraża nowe rozwiązania, bo nie mają wsparcia ze strony państwa – podkreślała Paulina Sobieszak-Penszko z Instytutu Spraw Publicznych.

Przyczyny tego stanu rzeczy analizowali uczestnicy debaty. Ugrupowania polityczne reprezentowali Katarzyna Lubnauer, Władysław Teofil Bartoszewski i Maciej Konieczny. Do udziału w debacie został też zaproszony burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. Jako przedstawiciel polskiego środowiska samorządowego mówił między innymi o relacjach między samorządami a administracją rządową. Dyskusję prowadzoną przez dziennikarkę Radia TOK FM Karolinę Lewicką głosem eksperckim wspierał Antoni Bielewicz z European Climate Foundation.

Eksperci zgodnie podkreślali, że dziś to właśnie samorządy są inicjatorami i promotorami działań służących szeroko pojętej ochronie klimatu, która wykracza swoim zakresem daleko poza działania antysmogowe. Te ostatnie pozostają jednak jej istotnym filarem. Dla przykładu w Sławkowie w 2018 roku prawie 22% wszystkich wydatków inwestycyjnych związanych było z ograniczaniem niskiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i ograniczaniem niekorzystnego wpływu człowieka na klimat. Zgodnie z planem finansowym na 2019 rok ma to być już ponad 40%.

- Od 2014 do 2018 roku ponad trzykrotnie zwiększyliśmy wydatki samorządu na walkę z niską emisją. W tym roku wyeliminujemy dwie ostatnie kotłownie węglowe w budynkach użyteczności publicznej. Osiągniemy w ten sposób taki efekt, jakbyśmy zlikwidowali aż dwadzieścia kotłowni przydomowych. Również w tym roku wprowadzimy instalacje OZE do dwóch pierwszych budynków publicznych, uzyskując dla nich energię elektryczną ze słońca i zwiększając ich efektywność energetyczną – wyliczał Rafał Adamczyk. – Jako samorządy doskonale wiemy, jak ważna jest walka ze zmianami klimatycznymi. Już w tej chwili podejmujemy wiele istotnych i różnych działań, które w sumie wywołają pozytywny skutek na jakość naszego środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby odejść od mocno zideologizowanych dyskusji politycznych na szczeblu centralnym i stworzyć w końcu instrumenty faktycznego wsparcia samorządowych działań przez administrację rządową, zarówno w wymiarze prawnym jak i finansowym. Jest to niezwykle ważne, gdyż ostatnio obserwowane pozbawianie samorządów kolejnych środków finansowych spowoduje radykalnie zmniejszenie skali naszej walki o czyste powietrze i klimat – podkreślił burmistrz Sławkowa.

 Całą debatę obejrzeć można tutaj:


 Dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych, wita uczestników debaty

Dr Paulina Sobieszko-Penszko prezentuje wyniki raportu opracowanego przez ISP Pięciu uczestników debaty i prowadząca

Uczestnicy debaty w obiektywie kamery Katarzyna Lubnauer prezentuje dokument dotyczący działań chroniących klimat

Publiczność obserwująca przebieg debaty Prowadząca debatę Karolina Lewicka z TOK FM zadaje pytania uczestnikom debaty

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk odpowiada na pytanie prowadzącej debatę Obserwująca przebieg debaty publiczność zadaje pytania jej uczestnikom

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk odpowiada na pytanie prowadzącej debatę Przedstawiciel publiczności zadający pytanie uczestnikom debaty
Foto: Krzysztof Kozieł

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop