Dofinansowanie z metropolii dla Sławkowa

{[description]}

Dofinansowanie z metropolii dla Sławkowa

Ponad 1,35 mln zł dofinansowania otrzyma Sławków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację pięciu inwestycji. To efekt kilku miesięcy działań urzędu miasta i spotkań na szczeblu metropolitalnym z udziałem burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka. W piątek 16 lutego przedstawiciele gmin i miast wchodzących w skład GZM zatwierdzili podział środków w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”. To specjalna pula, przeznaczona dla gmin wchodzących w skład związku.

Pierwszy z dofinansowanych projektów zakłada zagospodarowanie przestrzeni w otoczeniu zrewitalizowanego budynku przy Małym Rynku 9. Pojawi się mała architektura oraz oświetlenie. Place przed wozownią za Austerią i budynkiem przy Małym Rynku 9 zostaną bezpośrednio skomunikowane. Projekt obejmuje również przebudowę znajdującego się za nim podwórka. Zamontowane zostaną tam metalowe stelaże, które dzięki podświetleniu lampami LED i specjalnym elementom montażowym będą służyć do organizacji wystaw i prezentacji. Powstanie też niewielka scena wraz z zadaszeniem, dzięki czemu na podwórku będzie można organizować kameralne imprezy i wydarzenia kulturalne. Na podwórku powstanie mała architektura (ławki, stojaki na rowery i nowe oświetlenie). Odtworzona zostanie również zabytkowa brama. Zgodnie z projektem, nowa przestrzeń uzupełniona zostanie zielenią. Całkowita wartość tego projektu to ponad 480 tys. zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszu solidarności GZM. Zakończenie realizacji projektu to październik.

Drugi z projektów zmieni oblicze otoczenia ruin zamku biskupów krakowskich. Projekt zakłada przeprowadzenie do połowy października prac wokół ruin zamku w Sławkowie mających na celu podniesienie jego wartości kulturowej, historycznej i turystycznej. Zaprojektowano nowe rozwiązania układu ciągów architektonicznych. Ciąg pieszy powstanie też wokół ruin w fosie, a na mury poprowadzą drewniane podesty. Powstające ciągi piesze będą wykonane z płyt wapiennych. Projekt przewiduje również powstanie małej architektury, między innymi ławek. Wartość projektu to 190 tys. zł. Wkład własny miasta wynieść ma niecałe 30 tys. zł, resztę stanowić będą środki z metropolii.

W ramach "Metropolitalnego Funduszu Solidarności" dofinansowane zostanie również wykonanie nowoczesnego, ekologicznego oświetlenia ulicy Stawki. Zakres projektu obejmuje układ oświetlenia ulicznego, usytuowanego wzdłuż dróg gminnych. Chodzi o zabudowę konstrukcji słupowych, ułożenie sieci rozdzielczej kablami ziemnymi i zabudowę wysięgników z lampami LED. Zastosowanie oświetlenia ulicznego LED pozwali znacznie zredukować koszty zużycia energii oraz eksploatacji. Oświetlenie w tej technologii minimalizuje ryzyko niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze. W ramach projektu zamontowane zostanie ponad 70 lamp ulicznych. Budowa systemu oświetlenia ulicznego kosztować będzie prawie 700 tys. zł. Dofinansowanie z metropolii wyniesie 560 tys. zł. Termin zakończenia realizacji projektu to październik.

Czwarty z projektów ułatwi życie mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy będą chcieli w prosty sposób rozliczać swoje należności wobec urzędu miasta. To drugi etap, rozpoczętego w 2017 roku projektu. Zakłada on udostępnienie przez urząd miasta nowego kanału komunikacji, skierowanego do mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec urzędu wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online. System będzie również przypominał o konieczności dokonania czynności administracyjnych. Poprawi również bezpieczeństwo publiczne poprzez powiadamianie i informowanie o zagrożeniach meteorologicznych oraz innych zdarzeniach. Projekt obejmuje zakup sprzętu informatycznego i aplikacji wraz z usługą ich wdrożenia. Wartość tegorocznego etapu projektu to 600 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie ze środków metropolii to w tym przypadku 90 tys. zł. Środki metropolii uzupełnią dotację unijną w wysokości ponad 500 tys. zł, którą urząd na ten projekt pozyskał wcześniej. Jego realizacja zakończy się w pierwszej połowie roku.

Z funduszu solidarności skorzysta też Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie, którego budynek jest własnością miasta. W ramach współfinansowanego przez metropolię projektu urząd miasta zaplanował jego przebudowę tak, by odpowiadał najnowszym standardom ochrony przeciwpożarowej. Wartość prac, jakie będą przeprowadzone w budynku schroniska to 120 tys. zł. Z funduszy metropolii Sławków otrzyma na ten cel ponad 100 tys. zł dofinansowania.

Jak podkreślał burmistrz Sławkowa, pozytywne rozpatrzenie przez władze GZM projektów przygotowanych przez sławkowski urząd miasta i przyznanie tak dużego dofinansowania na ich realizację to duży sukces. - Warto pamiętać, że Sławków jest jedną z najmniejszych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zajmujemy trzydzieste ósme miejsce pod względem wielkości z czterdziestu jeden gmin. To pokazuje, że warto było podjąć wysiłki zmierzające do włączenia miasta do metropolii – mówił po obradach zgromadzenia GZM Rafał Adamczyk. - Nasza roczna składka, wpłacana do GZM, liczona od liczby mieszkańców, wynosi nieco ponad 94 tys. zł. Dofinansowanie, jakie udało się nam pozyskać to natomiast grubo ponad 1 mln zł. Wartość wszystkich projektów, jakie opracowaliśmy, a które zrealizujemy w tym roku dzięki finansowemu wsparciu metropolii przekracza 2 mln zł. Tym samym zwiększamy dzięki metropolii nasz budżet na inwestycje niemalże o połowę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie niezwykle partnerska współpraca w ramach podregionu sosnowieckiego. Mam tu na myśli szczególnie prezydentów dużych miast, Arkadiusza Chęcińskiego z Sosnowca i Zbigniewa Podrazę z Dąbrowy Górniczej – dodał burmistrz Sławkowa.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop