Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków

{[description]}

Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków

Fundacja Batorego zaprasza do składania wniosków o wsparcie na realizację projektów związanych z integracją i zaangażowaniem uchodźców z Ukrainy.

Budżet konkursu to 1,5 miliona złotych.

Z dotacji można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych działań: koszty działań merytorycznych (np. materiałów, wynajęcia powierzchni na działania projektowe, aprowizacji, wynagrodzenia personelu, etc.) oraz koszty administracyjne (np. czynszu, mediów,  księgowości etc.), a także inne uzasadnione koszty. W razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji działań możliwa będzie modyfikacja planu i budżetu.

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju wspieranych projektów, podmiotów uprawnionych do składania wniosków oraz inne informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji Batorego - KLIKNIJ.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop