Honorowy obywatel Sławkowa

{[description]}

Honorowy obywatel Sławkowa

Podczas uroczystej części sesji rady miejskiej w czwartek 21 września tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sławkowa otrzymał znany archeolog, dr Jacek Pierzak.

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom wybitnie zasłużonym dla miasta. Tytuł honorowego obywatela został nadany Jackowi Pierzakowi specjalną uchwałą, podjętą na wniosek burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka.

- Jacek Pierzak to postać niezwykła. Od wielu lat przyczynia się do odkrywania tajemnic historycznych Sławkowa i promowania naszego dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz za granicą. Serdecznie gratuluję dr Jackowi Pierzakowi, a radnym Rady Miejskiej Sławkowa dziękuję za jednomyślne przyjęcie mojego wniosku. Dziękuję również za obecność podczas tego uroczystego momentu sesji senator Beacie Małeckiej-Liberze – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Jacek Pierzak ukończył studia magisterskie na kierunku Archeologia Polski i powszechna na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2005 roku obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską pt.: „Hełmy garnczkowe na ziemiach polskich na tle zachodnioeuropejskim”, otrzymując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii.

W roku 1976 rozpoczął pracę na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora ds. Zabytków Archeologicznych w Katowicach. Dr Jacek Pierzak specjalizuje się w działalności badawczej na zamkach średniowiecznych, gródkach średniowiecznych oraz w obrębie układów staromiejskich. Jest postacią znaną w kraju i poza jego granicami, uczestniczył w ekspedycjach archeologicznych na terenie włoskich cmentarzysk etruskich, a także na terenie klasztoru średniowiecznego w Nola koło Neapolu. Był stypendystą z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki we Włoszech.

Jest autorem książek i wielu artykułów poświęconych architekturze obronnej i średniowiecznemu uzbrojeniu. Zasług dr. Jacka Pierzaka w odkrywaniu i upowszechnianiu historii miasta Sławkowa nie sposób przecenić. Liczne prace, prowadzone w Sławkowie przez dr. Jacka Pierzaka doprowadziły do odkrycia archeologicznych sensacji na ogólnopolską skalę. Rozpoczęte w 1983 roku wykopaliska pozwoliły na odkrycie i opisanie murów zamku biskupów krakowskich. W 1990 roku z jego inicjatywy i dzięki jego pracy w miejscu odkrycia ruin powstał rezerwat archeologiczny. Liczne zasługi dr. Jacka Pierzaka w odkrywaniu i upowszechnianiu historii miasta wiążą się także z kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i miejskimi wałami. Kolejne odkrycia przy ruinach zamku biskupów krakowskich dokonane zostały w 2016 roku.

Lata 2022 i 2023 to czas sensacyjnych znalezisk archeologicznych przy kaplicy św. Jakuba, zlokalizowanej tuż obok sławkowskiego rynku. Zaowocowały one odkryciem murów znajdującej się tu wcześniej świątyni oraz miejsc dawnych pochówków.

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

Sesja Rady Miejskiej w Sławkowie

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop