I Kongres Polityki Miejskiej

Poseł do PE dr Jan Olbrycht (fot. Przemysław Szyszka/ZMP)

I Kongres Polityki Miejskiej

Foto: Poseł do PE dr Jan Olbrycht (fot. Przemysław Szyszka/ZMP)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Pół tysiąca osób wzięło udział w dwudniowym Kongresie Polityki Miejskiej, który obradował 16 i 17 października w Krakowie. Wydarzenie wpisało się w setną rocznicę utworzenia Związku Miast Polskich, którego członkiem jest również Sławków. Wydarzeniu towarzyszył XV Kongres Miast Polskich.

W czasie obrad, które odbywały się w blokach tematycznych, samorządowcy rozmawiali między innymi o roli miast w polityce rozwoju państwa. Od dwóch lat w Polsce obowiązuje „Krajowa polityka miejska”, przyjęta jako dokument na szczeblu rządowym.

Pierwszego dnia kongresu jego uczestnicy skupiali się wokół zagadnień związanych z transportem publicznym, jakością powietrza w miastach i kwestiach mieszkalnictwa. W czasie drugiego dnia dużo uwagi poświęcono rewitalizacji obszarów zdegradowanych i rozwojowi gospodarczemu miast. Wśród uczestników debat byli samorządowcy, naukowcy i przedstawiciele rządu.

Jednym z najważniejszych punktów kongresu było przyjęcie „Karty Krakowskiej”. Dokument zawiera wytyczne dotyczące kształtowania polityki miejskiej. W wymiarze krajowym wymiarze krajowym powinna uwzględniać ona zrównoważony rozwój terytorialny, nastawione na uruchamianie i wzmacnianie lokalnych potencjałów, a także adekwatne do programów rozwoju kraju instrumentarium wspierania rozwoju miast. Na szczeblu regionalnym polityka miejska powinna stwarzać warunki do pełnego wykorzystania potencjału, szczególnie w sferze transportu i ochrony środowiska. Poziom miejski cechować winna zrównoważona polityka przestrzenna ze szczególnym naciskiem na rozwijanie systemu informacji przestrzennej. - Wytyczne „Karty Krakowskiej” to swojego rodzaju ramy, w które wpisywać powinniśmy konkretne działania na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, by zintegrować działania w ramach strategicznych kierunków rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i miejskim – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk, który reprezentował samorząd Sławkowa na I Kongresie Polityki Miejskiej.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop