pochmurno z przejaśnieniami

6.05 °C, pochmurno z przejaśnieniami

Informacja o pracy urzędu miasta

Pixabay.com

Informacja o pracy urzędu miasta

Foto: Pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi trybu pracy urzędu miasta w kontekście wejścia w życie przepisów rządowych dotyczących tzw. „pracy zdalnej” w administracji publicznej, informujemy, że budynki urzędu miasta pozostają otwarte dla mieszkańców. W związku z sytuacją epidemiologiczną mieszkańcy proszeni są jednak o ograniczenie osobistej obecności w budynkach urzędowych i jednostkach miejskich do sytuacji absolutnej konieczności. W miarę możliwości sprawy załatwiać należy w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Prosimy również o regulowanie należności i opłat w postaci płatności elektronicznych, zamiast płatności w kasie urzędu.

W przypadku, gdy wizyta w budynkach urzędowych i jednostkach miejskich jest absolutnie konieczna, to zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę. Obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni.

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:

Sekretariat Urzędu Miasta
Tel. 32 293 15 52
um@slawkow.pl

Straż Miejska
Tel. 501 273 949
sm@slawkow.pl

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Tel. 506 176 273
Tel. 510 119 381
odpady@slawkow.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej
Tel. 510 119 375
Tel. 501 439 969
gp@slawkow.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Tel. 509 079 537
gki@slawkow.pl

Referat Oświaty i Spraw Społecznych
Tel. 696 455 225
os@slawkow.pl

Referat Podatków i Windykacji
Tel. 515 797 123 (wymiar podatku)
Tel. 509 094 577 (pobór podatku)
Tel. 510 119 410 (opłaty za śmieci)
pw@slawkow.pl

Referat Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej
Tel. 32 293 14 20
Tel. 517 326 330
gwk@slawkow.pl

Referat Spraw Obywatelskich
Tel. 510 119 405
Tel. 510 119 402 (ewidencja ludności, działalność gospodarcza)
so@slawkow.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 506 176 263
usc@slawkow.pl


Rachunki bankowe, na które można dokonywać wpłat

WPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, OPŁATA SKARBOWA, KONCESJA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

20 1910 1048 2106 2329 6190 0002

Należności z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od środków transportowych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę, kanalizację i wywóz nieczystości płynnych należy wpłacać na indywidualny rachunek zgodnie z wprowadzonym w Urzędzie Miasta Systemem Identyfikacji Masowych Płatności.

Wpłat na powyższe konta można dokonywać bez dodatkowych opłat również bezpośrednio w oddziale SANTANDER BANK POLSKA SA. W przypadku wpłat w banku należy posiadać ze sobą NUMER INDYWIDUALNEGO RACHUNKU oraz podać kwotę należności.

 


Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
Tel. 32 260 99 69
Tel. 500 258 734
mzbk@mzbk.slawkow.pl;  oplaty@mzbk.slawkow.pl

Rachunek bankowy do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:
68 1910 1048 2106 0041 5400 0001

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie
Tel. 32 260 82 28
mops@mops.slawkow.pl

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-