rozproszone chmury

9.02 °C, rozproszone chmury

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości

{[description]}

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości

Burmistrz Miasta Sławkowa zawiadamia o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ulicy Armii Krajowej.

Pkt 1

Oznaczenie nieruchomości:

składająca się z działek: nr 4375/1 o pow. 0,1440 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00031708/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz nr 6015/1 o pow. 0,0014 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00020772/3 Sądu Rejonowego  w Dąbrowie Górniczej.

Cena nieruchomości: 145 400,00 zł netto.

nieruchomość składająca się z działek: nr 4375/2 o pow. 0,0557 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00031708/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz nr 6015/2 o pow. 0,0633 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00020772/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Cena nieruchomości: 122 600,00 zł netto. nieruchomość składająca się z działek: nr 4377/5 o pow. 0,0397 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00031708/4 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz nr 6015/4 o pow. 0,0581 ha, zapisanej w KW nr KA1D/00020772/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Cena nieruchomości: 100 750,00 zł netto.

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową sprzedawane są wraz z udziałem w drodze wynoszącym 1/208 części w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 6015/9 o pow. 0,1771 ha, nr 4375/3 o pow. 0,0729 oraz nr 4377/10 o pow. 0,0042 ha zapisanych w KW nr KA1D/00038759/5 Sadu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Pkt 2

Opis nieruchomości:

Działki zlokalizowane w południowej części Sławkowa przy ul. Armii Krajowej, niezabudowane, o kształcie nieregularnym, teren płaski. Od strony południowej przylegają do pasa drogi prywatnej. Posiadają możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, rozproszona zabudowa jednorodzinna, tory kolejowe, obszary objęte ochroną przyrody Natura 2000. Odległość od placówek handlowo-usługowych i użyteczności publicznej, ok. 1000‑1500 m.

Pkt 3

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

3.MN 42 – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki.

Pkt 4

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 i ul. Łosińskiej 1, na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 24.04.2020 r.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta – Sławków ul. Łosińska 1, tel. (032) 261 87 53.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-