Informacja w sprawie budowy gazociągu

mat. prasowe

Informacja w sprawie budowy gazociągu

Foto: mat. prasowe
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Przedstawiamy informację spółki GAZ SYSTEM dotyczącą etapu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Oświęcim – Tworzeń.

KOMUNIKAT dla interesariuszy budowy gazociągu Oświęcim – Tworzeń

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że rozpoczyna etap budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Oświęcim – Tworzeń.

Generalnym Wykonawcą Robót Budowalnych jest firma JT S.A. z siedzibą w Warszawie.

JT S.A. Biuro Budowy Gazociągu
Kontakt: ul. Karola Olszewskiego 22 (II piętro), 43-600 Jaworzno
tel. +48 606 124 656
pstafiej@jtsa.pl

Wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści, których działki znajdują się w pasie montażowym zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną, otrzymają pisemne zawiadomienia od wykonawcy robót o terminie rozpoczęcia prac budowalnych.

Zawiadomienia będą kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe. W zawiadomieniu zostanie podany termin spotkania z właścicielem na terenie danej działki w celu komisyjnego opisu stanu jej zagospodarowania przed budową.

Po zakończeniu robót budowalnych Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu, a następnie do protokolarnego przekazania nieruchomości właścicielowi nieruchomości. Protokół sporządzony podczas komisyjnego opisu stanu zagospodarowania działki przed i po budowie, będzie stanowił część dokumentacji w postępowaniu odszkodowawczym prowadzonym przez właściwego terytorialnie wojewodę.

Wysokość odszkodowania zostanie określona w indywidualnej decyzji administracyjnej wojewody, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Komisyjne spisanie protokołów przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz granic pasa montażowego.

Więcej informacji o inwestycji: KLIKNIJ

 

 Ulotka informacyjna - KLIKNIJ

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop