Informacje dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

{[description]}

Informacje dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciło się z mocy prawa w prawo własności.

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści, będący właścicielami domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali mieszkalnych, zobowiązani są do wnoszenia opłat za przekształcenie przez okres 20 lat, w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Każdy dotychczasowy użytkownik wieczysty otrzyma z Urzędu Miasta zaświadczenie, potwierdzające przekształcenie i informację o wysokości i terminie uiszczenia opłaty przekształceniowej.

Do tego czasu dotychczasowi użytkownicy wieczyści nie muszą wykonywać żadnych czynności.

Po otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić pierwszą opłatę przekształceniową, tj. za rok 2019. Należy to zrobić najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Kolejne opłaty, a więc również za 2020 r. należy wpłacać do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta w Sławkowie.

W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

Sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność prowadzi Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1, pok.11 i 12, I piętro, tel. 32 2618753.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop