Interwencja w sprawie wycieku

{[description]}

Interwencja w sprawie wycieku

Dzięki interwencji władz miasta udało się ograniczyć zasięg wycieku substancji niewiadomego pochodzenia z terenu byłej cegielni, gdzie na podstawie pozwolenia marszałka województwa działalność prowadzi prywatna firma.

W niedzielę 18 lutego późnym wieczorem przedstawiciele urzędu miasta podjęli interwencję w sprawie nietypowego wycieku z terenu przy ul. Cegielnianej. Na miejscu zdarzenia pojawił się burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – W nocne działania zaangażowaliśmy zespół kontrolny Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, zespół Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie oraz policjanci z komendantem sławkowskiego komisariatu na czele. Inspektorzy WIOŚ pobrali próbki do badań, w dwóch miejscach założyliśmy rękawy sorbcyjne ograniczające możliwość przedostawania się substancji w dół cieku kolejowego – tłumaczy.

Na szczęście, jak się okazało w trakcie wstępnych badań, zasadowy odczyn substancji na odcinku od cegielni w kierunku doliny rzeki stopniowo maleje. Nocne badania pokazały także, że zanieczyszczenia nie wpłynęły do wód Białej Przemszy.

Burmistrz Sławkowa w poniedziałek 19 lutego wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o przeprowadzenie pilnej kontroli na terenie działek byłej cegielni. Zażądał także interwencji wojewódzkiego dyrektora RDOŚ w Katowicach szybkich działań zmierzających do oczyszczenia rowu. Jak się bowiem okazuje, działki, na których znajduje się zanieczyszczony rów, stanowią własność Skarbu Państwa i są w użytkowaniu PKP SA. To otwiera inspektorom RDOŚ pole do szerszych działań.

W poniedziałek właściwe służby prowadziły na miejscu kolejne działania w sprawie.

- Serdecznie dziękuję za reakcję mieszkańców na tę sytuację jednocześnie apelując o uwagę i wyczulenie na tego typu kwestie. Pomimo, iż jako miasto nie możemy w tym przypadku dokonywać bezpośredniej ingerencji w teren, bo podmiot prowadzący działalność działa na podstawie pozwolenia marszałka województwa, to takie sygnały pomagają nam szybkie angażowanie w sprawę odpowiednich służb – dodaje Rafał Adamczyk.

 Zdjęcie z interwencji w miejscu wycieku

Zdjęcie z interwencji w miejscu wycieku

Zdjęcie z interwencji w miejscu wycieku

Zdjęcie z interwencji w miejscu wycieku

Zdjęcie z interwencji w miejscu wycieku

Zdjęcie z interwencji w miejscu wycieku
foto: mat. prasowe

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop