Interwencja w sprawie zanieczyszczenia działki

{[description]}

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia działki

W piątek 7 czerwca ujawniony został proceder nawiezienia mas ziemnych na teren jednej z działek znajdujących się w rejonie skrzyżowania ulicy Wrzosowej i Krakowskiej, w pobliżu nasypu kolejowego.

Przedstawiciele urzędu miasta, w ten sam dzień po otrzymaniu sygnału od mieszkańców, podjęli czynności służbowe.

W ich trakcie ustalono, że materiał został nawieziony na zlecenie jednego z mieszkańców ulicy Wrzosowej. Powiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, którego pracownicy pobrali próbki. Zgłoszenie przekazano także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Celem prowadzonych przez urząd miasta czynności jest doprowadzenie do oczyszczenia terenu przez osoby, które doprowadziły do jego degradacji.

Urząd Miasta Sławkowa nie wydawał żadnych pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności w tym miejscu.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop