Jak będzie przebiegała budowa drogi do terminali?

unsplash.com (zdjęcie przykładowe)

Jak będzie przebiegała budowa drogi do terminali?

Foto: unsplash.com (zdjęcie przykładowe)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Kilka tygodni temu informowaliśmy o pozyskaniu rekordowej w historii miasta dotacji na kwotę 250 mln złotych na budowę łącznika drogowego pomiędzy drogą krajową nr 94 a terminalami przeładunkowymi – Euroterminalem Sławków na Grońcu oraz stacją PKP LHS na Dębowej Górze.

Pozyskane środki pochodzą z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Z jednej strony pozwolą one rozwiązać jeden z najpoważniejszych z problemów mieszkańców Sławkowa, szczególnie rejonu ulic: Groniec, Niwa, Hrubieszowska, Kołdaczka i Wrocławska związany z samochodami ciężarowymi, przemierzającymi od wielu lat wąskie ulice miasta do obu terminali. Z drugiej strony realizacja inwestycji pozwoli na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Sławkowa.

Czy kwota 250 milionów złotych to dużo dla Sławkowa? – To kwota 10 razy większa od rocznych dochodów własnych miasta. To kolejny strategiczny projekt dla naszego miasta, a pod względem finansowym i organizacyjnym największy z dotychczasowych. I ze względu na jego wielkość możliwy do zrealizowania tylko pod warunkiem, że wszystkie instytucje i podmioty, z którymi rozmawiałem w ostatnich miesiącach udzielą nam wsparcia, zarówno organizacyjnego, ale także dodatkowego finansowego – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Dlatego też deklaracje wsparcia, które otrzymałem do tej pory ze strony między innymi PKP LHS, Euroterminala Sławków, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czy wojewody śląskiego są niezwykle ważne dla realizacji tej trudnej inwestycji.

Zgodnie z aktualną koncepcją budowy łącznika, nie jest planowany przebieg drogi przez tereny na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

Jak wyglądać będzie harmonogram całej inwestycji?

To przedsięwzięcie skomplikowane i kilkuetapowe.

W chwili obecnej urząd miasta prowadzi działania związane z zamówieniem usługi pierwszych, wstępnych prac projektowych. Prace te będą realizowane w pierwszej połowie 2023 roku przez wyłonioną przez UM Sławków firmę zewnętrzną. Zostanie wtedy ustalony ostatecznie szczegółowy przebieg nowego układu drogowego według planu przedstawionego na mapie. Pod koniec 2023 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, którego celem będzie wybór głównego wykonawcy prac projektowych i budowlanych. Lata 2024-2025 upłyną na pracach związanych ze szczegółowym projektowaniem i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych. W latach 2026-2027 planowane jest przeprowadzenie prac budowlanych. O wszystkich etapach prac będziemy informowali na stronie miasta Sławków oraz w Kurierze Sławkowskim.

W najbliższych pięciu latach czeka nas bardzo dużo pracy i wyzwań. Jestem jednak przekonany, że wraz z moim zespołem i pozyskanymi przeze mnie ważnymi partnerami zrealizujemy tą strategiczną inwestycję dla rozwoju Sławkowa – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W ramach inwestycji planuje się budowę na terenie Sławkowa układu drogowego jednojezdniowego z dwoma pasami ruchu dla połączenia Drogi Krajowej nr 94 z Euroterminalem z dojazdem do stacji PKP LHS Sławków. Konieczna będzie budowa węzła na DK94 oraz czterech obiektów inżynierskich dla przejścia nowej drogi przez istniejące linie kolejowe. Dodatkowo powstaną niezbędne skrzyżowania łącznika z istniejącymi drogami. W ramach inwestycji zostaną także przebudowane dwa istniejące już odcinki dróg, czyli droga dojazdowa do bramy głównej Euroterminala na ul. Groniec i ul. Szerokotorowa prowadząca do stacji PKP LHS. Zaplanowane będą także inne niezbędne elementy infrastruktury drogowej, pieszej, rowerowej, odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska.

Ostateczny zakres inwestycji będzie uzależniony od ofert cenowych przedstawionych w przetargu zainteresowanych wykonawców.

W celu wyrażenia swoich uwag lub opinii do inwestycji serdecznie zapraszamy do skorzystania z uruchomionego formularza wstępnych konsultacji inwestycji dostępnego TUTAJ.

 Mapka sytuacyjna z zaznaczonym przebiegiem drogi

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop