Janusz Mróz

{[description]}

Janusz Mróz

Zastępca Burmistrza Miasta Sławkowa kadencji 2018 - 2023.

Od 1 lutego 2019 roku funkcję zastępcy burmistrza pełni Janusz Mróz. 

Przed objęciem funkcji zastępcy burmistrza Janusz Mróz był kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. Janusz Mróz jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył też studia podyplomowe, między innymi z zakresu zarządzania oświatą. Od 2003 roku związany jest z urzędem miasta w Sławkowie, od 2008 roku kierował referatami: promocji, kultury i oświaty oraz oświaty i spraw społecznych. Dodatkowo od września 2017 roku pełnił funkcję pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotychczas zajmował się koordynowaniem procesu wdrażania reformy oświaty na terenie miasta, sprawami społecznymi, nadzorował działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także promocją i organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych oraz turystyki i rekreacji. Pełnił też funkcję rzecznika prasowego. Zastępcy burmistrza podlegają: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, Referat Gospodarki Przestrzennej i Straż Miejska w Sławkowie.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop