JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

{[description]}

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Urząd Stanu Cywilnego prosi małżeństwa, które w 2015 r. będą obchodziły jubileusz małżeński 50 - lecia, 60 - lecia pożycia małżeńskiego, o informację do końca marca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego (Ratusz, pokój nr 15).

Małżeństwa, które zawierały związek małżeński poza Sławkowem, prosimy o przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop