Jubileusze małżeńskie

W niedzielę 12 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie pary małżeńskie świętowały złote i szmaragdowe gody.

Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego pary odznaczone zostały przez burmistrza Sławkowa medalami nadanymi przez prezydenta RP.

Wszyscy jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.

To niezwykły zaszczyt i wzruszające dla mnie chwile spotkania z ludźmi, którzy od zawsze są blisko mnie, od dzieciństwa, szkoły podstawowej, rozpoczęcia samorządowej przygody czy pracy zawodowej w naszym mieście. Jeszcze raz składam wszystkim jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu powodów szczęścia i radości – podkreślił burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego świętowali:

 • Teresa i Wiesław Bieniowie,
 • Anna i Antoni Michniewscy,
 • Elżbieta i Jan Świerczyńscy,
 • Danuta i Andrzej Nowakowie,
 • Teresa i Sylwester Tomaszewscy,
 • Aleksandra i Adam Ciołkiewiczowie,
 • Longina i Eugeniusz Płonkowie,
 • Marianna i Wacław Frydrychowie,
 • Elżbieta i Stanisław Ziętkowie,
 • Anna i Stanisław Pasiowie.

Pięćdziesiąt pięć lat pożycia małżeńskiego świętowali:

 • Barbara i Józef Szlęzakowie,
 • Zofia i Marian Janikowie,
 • Janina i Jan Paczkowie.