Kolejne inwestycje służą mieszkańcom i turystom

Po wielu miesiącach intensywnych prac zrealizowana została kolejna miejska inwestycja. Choć w przypadku tego zadania trzeba raczej mówić aż o trzech inwestycjach. Wszystkie je łączy idea Zagłębiowskiego Parku Linearnego.

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Rynku oraz Parku Doliny Białej Przemszy to kolejny etap budowy strefy aktywności, tworzonej konsekwentnie od 2015 roku od Rynku do rzecznej doliny. Poszerzenie parku miejskiego, budowa w nim placu zabaw i siłowni, budowa obiektów sportowych ze skateparkiem, stworzenie na Małym Rynku kameralnej przestrzeni kulturalnej ze sceną plenerową, wykonanie ścieżki wokół ruin zamku z pomostem widokowym – to tylko wybrane elementy naszych wcześniejszych działań.

Obecnie w samej dolinie, dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu unijnemu, wykonane zostały nowe ścieżki i kładki spacerowe nad kanałem Walcowni. W pobliżu rzeki, niedaleko Miejskiego Ośrodka Kultury, wykonana została oświetlona, zupełnie nowa strefa parkowa ze ścieżkami, stanowiskami edukacji przyrodniczej oraz miejscami odpoczynku i rekreacji. Nad samą Białą Przemszą powstała plaża z boiskiem do siatkówki plażowej i miejscem dla kajakarzy. Zainstalowane zostały również plenerowe atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Zdjęcie przedstawia mostek drewniany, pod mostem napisy z logotypami

ZADANIE NR 1
Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i dwóch kładek edukacyjnych

Wartość inwestycji:
Razem: 1 872 038,36 zł

w tym:
- dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 069 771,31 zł,
- budżet państwa: 165 241,15 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 543 989,86 zł,
- gmina Sławków: 93 036,04 zł.

Harmonogram:
- opracowanie dokumentacji technicznej: 2.12.2016 r.
- zakończenie prac: 23.12.2020 r.

ZADANIE NR 2
Remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, zakupem wyposażenia i treści multimedialnych

Wartość inwestycji:
Razem: 3 113 676,53 zł

w tym:
- dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 955 041,69 zł,
- budżet państwa: 301 983,58 zł,
- Metropolitalny Fundusz Solidarności: 200 000,00 zł,
- Program działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rzecz ograniczenia niskiej emisji: 84 018,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 56 160,14 zł,
- gmina Sławków: 516 473,12 zł.

Harmonogram:
- opracowanie dokumentacji technicznej: 31.07.2017 r.
- zakończenie dostawy i instalacji multimediów: maj 2021 r.

ZADANIE NR 3
Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie wraz z nasadzeniami roślin i budowa toalet publicznych

Wartość inwestycji:
Razem: 2 740 761,99 zł,

w tym:
- dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 180 238,22 zł,
- budżet państwa: 182 304,42 zł,
- Metropolitalny Fundusz Solidarności: 200 000,00 zł,
- Program działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rzecz ograniczenia niskiej emisji: 274 000,00 zł,
- gmina Sławków: 904 219,35 zł.

Harmonogram:
- opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu nadrzecznego: 13.12.2017 r.
- ostatnia faza prac - montaż urządzeń rekreacyjnych: czerwiec 2021 r.