Kolejne spotkanie w sprawie łącznika

{[description]}

Kolejne spotkanie w sprawie łącznika

W środę 23 sierpnia w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Sławkowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące budowy łącznika pomiędzy DK 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie.

Spotkanie zorganizowane zostało w związku z zakończeniem prac nad programem funkcjonalno-użytkowym inwestycji, który opisuje w szczegółowy sposób zakres techniczny całego zadania i pozwala na pierwsze oszacowanie kosztów inwestycji przed przetargiem.

Burmistrz Sławkowa oraz przedstawiciele firmy Meritum Projekt z Katowic (która opracowała dokument przy współpracy z samorządem miejskim) dokonali prezentacji zakresu technicznego inwestycji i szacunkowych jej kosztów. Całkowita długość koniecznego do wybudowania układu drogowego to ponad 8,3 km wraz z konieczną rozbudową i budową węzła z drogą krajową nr 94 na odcinku ponad 2,1 km. W ramach inwestycji zaplanowane jest też wybudowanie czterech obiektów inżynierskich, by można było drogę poprowadzić przez istniejące linie kolejowe.

Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest obecnie na kwotę 428 mln zł, znacząco przekracza więc wysokość środków zagwarantowanych rządową promesą. Przypomnijmy, że miasto Sławków - na prośbę podmiotów zainteresowanych budową łącznika jako inwestycji o regionalnym znaczeniu - wzięło na siebie pozyskanie środków z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, dzięki czemu zapewniło na realizację przedsięwzięcia kwotę 250 mln zł. Otwartą sprawą pozostaje więc kwestia kosztów dodatkowych, jakie związane są z zaplanowaną inwestycją.

– W trakcie spotkania po raz kolejny powtórzyłem, że realizacja tego gigantycznego przedsięwzięcia będzie możliwa jedynie wtedy, gdy wszystkie instytucje i podmioty, w których interesie leży budowa łącznika, zaangażują się finansowo w zapewnienie między innymi wkładu własnego na realizację inwestycji, jak i pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów, które znajdują się na trasie inwestycji, ustawowych waloryzacji czy usług obsługi inżynierskiej – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg. Równolegle spółki i wszystkie podmioty, w których interesie leży budowa łącznika, poproszone zostaną o ostateczne deklaracje co do wysokości finansowego wsparcia na realizację inwestycji. Od tych deklaracji będzie zależał dalszy harmonogram przedsięwzięcia i ostateczny zakres realizowanych prac.

W związku ze skomplikowanym i złożonym zakresem technicznym całej inwestycji lata 2024-2025 upłyną na pracach związanych ze szczegółowym projektowaniem i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych. W latach 2026-2027 planowane jest przeprowadzenie prac budowlanych.

W spotkaniu wzięli udział między innymi parlamentarzyści - Ewa Malik, Robert Warwas i Waldemar Andzel, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej Damian Rutkowski, reprezentanci Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także Euroterminala Sławków, PKP LHS i innych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie zespołu terminali przeładunkowych w Sławkowie.

Burmistrz Sławkowa w trakcie prezentacji dotyczącej łącznika

Uczestnicy spotkania

Prezentacja projektanta

Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji

 


 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

 Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

Dokumentacja techiczna

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop