Kolejny projekt sławkowskiego stowarzyszenia

mat. prasowe SPP

Kolejny projekt sławkowskiego stowarzyszenia

Foto: mat. prasowe SPP
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Od 3 do 9 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń zrealizowało międzynarodowy projekt "Tradition is all around us". Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.

W projekcie wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, współpracujący z organizacją, przedstawiciele Sdruzhenie "NIE" z Bułgarii oraz młodzież z SOPRO - Solidariedade e Promoção ONGD z Portugalii. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.

W ramach projektu "Tradition is all around us" została poruszona tematyka naszych kultur, dziedzictwa kulturowego, zwyczajów czy tradycji przez pryzmat świąt, obchodzonych w okresie zimowym. Młodzi ludzie z powodu niewystarczającej wiedzy, odchodzą od tradycji na rzecz panujących w mass mediach trendów; zapominają o swoich korzeniach i nie mają poczucia tożsamości kulturowej. Święta, obchodzone w okresie zimowym (w tym Boże Narodzenie) powinny mieć ogromne znaczenie w życiu młodych ludzi – zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy tożsamość kulturowa zanika, a same święta się skomercjalizowały.

Święta od wieków mają ogromne znaczenie w chrześcijaństwie, a ich tradycje i zwyczaje mają swoje źródła w zamierzchłych czasach – są związane z wydarzeniami historycznymi, mają swoje źródła w czasach pogańskich, czy czasach kiedy wiele kultur przenikało się nawzajem. Pokazują również piękno naszych kultur, są pełne ważnych symboli, a także śladów wielokulturowości. Święta są również źródłem wielu pozytywnych wartości, tj. tolerancja, otwartość, empatia, czy pomoc drugiemu człowiekowi.

Celem międzynarodowego projektu było:

  • poszerzenie wiedzy na temat naszych kultur poprzez pryzmat świąt obchodzonych w okresie zimowym oraz wielokulturowości;
  • podwyższenie poziomu świadomości i tożsamości kulturowej;
  • wzrost świadomości na temat dziedzictwa kulturowego;
  • rozwinięcie takich postaw jak tolerancja, otwartość, bezinteresowna pomoc, empatia,
  • wzmocnienie dialogu międzypokoleniowych, jako źródła czerpania wiedzy o tradycjach i zwyczajach;

Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, młodzi ludzie poruszyli tematykę tradycji i dyskutowali o tym, czym jest dla nich tradycja i jaką rolę odgrywa w ich życiu. Pogłębili wiedzę na temat świąt i tradycji obchodzonych w okresie zimowym (tj. przesilenie zimowe, Adwent, Boże Narodzenie, święto Trzech Króli), głównie pod kątem historycznym. Dyskutowali o początkach poszczególnych świąt, o ich pochodzeniu, historii, o tym w jaki sposób zostały ukształtowane i jak rozpowszechniały się po poszczególnych krajach. Zaprezentowali najważniejsze oraz najbardziej interesujące tradycje, zwyczaje i obrzędy ze swoich krajów, związane z obchodzeniem świąt w okresie zimowym. Dyskutowali na temat „tradycji i zwyczajów”, które zostały wykreowane przez mass media i wielkie korporacje oraz stały się trendem, przybierającym na sile z roku na rok w zasadzie na całym świecie. Zaprezentowali również opowieści i legendy które nawiązują do świąt, obchodzonych w okresie zimowym, tradycji, zwyczajów i obrzędów zimowych.

W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy projektu spotkali się online ze swoimi rówieśnikami, z którymi podzielili się wypracowanymi rezultatami; przeprowadzili warsztaty kulinarne, których motywem przewodnim były tradycyjne dania świąteczne z naszych krajów, a także zorganizowali wirtualny Jarmark Tradycji, w którym wzięli udział ich rówieśnicy.

Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.

Powrót do korzeni i zgłębienie wiedzy na temat świąt, obchodzonych w okresie zimowym, pozwoliły młodym ludziom zrozumieć ich sens i cel, ukazały piękno naszych kultur, pozwoliły poczuć się w pełni tożsamym z naszymi kulturami, a także należycie pielęgnować i rozpowszechniać tradycje, zwyczaje i obrzędy.

Projekt "Tradition is all around us" miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

W ramach międzynarodowego przedsięwzięcia, młodzież z Polski, Bułgarii i Portugalii pracowała nad stworzeniem broszury i publikacji, bazującej na wypracowanych i zebranych materiałach.

Efekty ich pracy prezentujemy poniżej:

Młodzież w czasie warsztatów

Ozdoby świąteczne wykonane przez uczestników

Młodzież w czasie warsztatów

Młodzież w czasie warsztatów

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników projektu

Młodzież w czasie warsztatów

foto: mat. prasowe SPP

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop