Konkurs na realizację zadania publicznego

{[description]}

Konkurs na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego dzieci w formie obozu sportowego".

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego: na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr RZ-15/2018 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą: "Organizacja wypoczynku letniego dzieci w formie obozu sportowego".

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Formularz oferty - KLIKNIJ

Wzór umowy - KLIKNIJ

Wzór sprawozdania - KLIKNIJ

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop