Konsultacje społeczne projektów uchwał

{[description]}

Konsultacje społeczne projektów uchwał

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów uchwał.


2022-06-22 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI - kliknij


Konsultacje projektu uchwał Rady Miejskiej w Sławkowie w sprawie projektu uchwały określenia średniej ceny paliwa w Gminie Sławków na rok szkolny 2022/2023 oraz projektu zmiany uchwały NR LI/376/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławków, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Zarządzenie w sprawie konsultacji - KLIKNIJ

Formularz konsultacji projektu uchwały - KLIKNIJ

Formularz konsultacji projektu uchwały - KLIKNIJ

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop