pochmurno z przejaśnieniami

-5.84 °C, pochmurno z przejaśnieniami

Konsultacje społeczne

{[description]}

Konsultacje społeczne

Urząd Miasta w Sławkowie informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławków.

Projekt 1- KLIKNIJ

Projekt 2 - KLIKNIJ

Formularz uwag - KLIKNIJ (docx)

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-