Krystyna Cencek

{[description]}

Krystyna Cencek

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Urodzona 25 sierpnia 1951 roku w Marchocicach koło Racławic. Data przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sławkowa – 29.06.2001 r.

Mężatka. Ukończyła technikum mechaniczne, szkołę policealną – Ośrodek Studiów i Kształcenia Społeczno-Zawodowego w Warszawie oraz Studium Procesu Legislacyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Wybrana na posła 21 września 1997 roku z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 15, obejmującym Sosnowiec. Była członkiem sejmowej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej, komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrywania pilnych rządowych projektów ustaw oraz bilateralnych grup międzyparlamentarnych: polsko-tunezyjskiej i polsko-cypryjskiej. Zawodowo pracowała w Hucie Baildon w Katowicach (w latach 1969-1973 jako pracownik fizyczny), a następnie w Foster Wheeler Energ. FAKOP sp. z o.o. (w latach 1973-1997) jako ekspedytor, kontroler jakości, kierownik działu inwentaryzacji oraz planista ds. produkcji. Działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członek zarządu rady powiatowej w Sosnowcu i członek rady krajowej SLD, aktywny związkowiec (była m.in przewodniczącą NSZZ Pracowników FWE „FAKOP” sp. z o.o., przewodniczącą Miejskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Sosnowcu, przewodniczącą OPZZ w Sosnowcu). Była również członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop